Tänasel Rail Balticu juhtkomitee kohtumisel otsustati Harju maavanema ettepanekul, et raudtee planeerimist jätkatakse Harjumaal ja Raplamaa põhjaosas niinimetatud läänepoolsel trassivariandil. Ehkki MKM-i eelistatud idapoolse trassiga võrreldes on tegemist ehitusmaksumuselt mõnevõrra kallima alternatiiviga, on planeerimisseaduse kohaselt trassivaliku otsustusõigus maavanemal.

Projektijuhi Miiko Perise kinnitusel alustatakse ka regionaalse transpordi tulevikuperspektiive silmas pidades analüüsi kohaliku rongiliikluse peatuste tehnilise teostatavuse osas. „Ehkki kohalike peatuste väljaehitamise maksumust pole arvatud raudtee rajamise projekti eelarvesse ja sellist mahukat investeeringut peab riik eraldi kaaluma, on mõistlik seda küsimust analüüsida.“ selgitas Peris.

Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks, mida alustatakse eeldatavasti aastal 2018.

Harju- ja Põhja-Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsema analüüsi tulemustega saab tutvuda siin: link