RailBaltic’u kavandamine on jõudnud faasi, kus alustatakse erinevate trassikoridoride omavahelist võrdlemist. Eelistusi erinevate koridoride osas veel ei ole. Hetkel alustavad tööd keskkonnamõju strateegilise hindamise ja teostatavus-tasuvusanalüüsi töögrupid, kes võrdlevad väljapakutud koridorilõike erinevate kriteeriumite lõikes.

Üks võrreldatavatest alternatiivsetest koridoridest jääb Nõmme piirkonda, sisenedes Tallinna lääne poolt, Männikult, kulgedes üldjoontes olemasoleval raudteetrassil. RailBalticu meeskond soovib tutvustada maakonnaplaneeringu hetkeseisu ja Nõmme piirkonda läbivat alternatiivset koridori 15. novembril Nõmme kultuurikeskuses algusega kell 17.00.

Trassikoridoride kaardi, RailBalticu asukohavaliku maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on jooksvalt võimalik tutvuda portaalis www.railbaltic.info.