Rail Balticu trassialternatiivide võrdlusesse Harju- ja Põhja-Raplamaal võib lisaks valitsuse soovitatuile lisanduda lisaalternatiiv, mis läheb Kohila alevist ja Kiisa alevikust ida poolt mööda.

Trass kulgeks Põhja-Raplamaal ja Lõuna-Harjumaal küll olemasoleva raudteetrassi läheduses, kuid suunaks Rail Balticu Kohila alevist ja Kiisa alevikust mööda, säästes nii Saku, Kose, Juuru kui ka Kohila valda. Selle pakkus välja Vahur Tõnissoo kodanikuühendusest Avalikult Rail Balticust.

Eelnimetatud valdadest mitu on väljendanud selget vastuseisu ühele või teisele trassile, mille valitsus on sobivaks hinnanud. Näiteks on Juuru ja Kose vallavolikogu võtnud vastu otsuse öelda ei Rail Balticu trassile oma vallas.

Juuni lõpus ja juuli alguses peetud Rail Balticu trassialternatiivide võrdlustulemuste avalikustamiskoosolekutel tutvustas planeeringute konsultant Hendrikson & Ko põgusalt ka uut trassialternatiivi.

„Esialgsel hinnangul – mitte paha,” andis sellele hinnangu konsultandi Hendrikson & Ko juhtiv ekspert Heikki Kalle.

Ta tõdes, et nad on seda jõudnud analüüsida vaid põgusalt. Müra ja vibratsiooni seisukohalt on see tema sõnul aga selgelt eelistatud, sest asustust on selle ääres vähem. Samas on selle puhul tegemata kõik väliuuringud, näiteks arheoloogia seisukohast ei ole veel midagi võimalik öelda.

„See on ainult idee tasandil ettepanek ja joon on indikatiivne ning näitab, kus piirkonnas trassialternatiiv võiks põhimõtteliselt asuda, et minna mööda tiheasustatud Kiisast ja Kohilast,” selgitas Tõnissoo. Kas see on teostatav ja kus see võiks täpselt asuda, selle saavad tema sõnul kindlaks teha planeerija ja projekteerija. Ta lisas, et praegu on täiesti lahtine, kuidas see joon põhja pool edasi kulgema hakkab. Sel nädalal peetakse konsultatsioone sealsete valdade esindajatega ja variante on mitu.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 23.07.2014