Kohila vallavolikogu tegi Rail Balticu planeerijatele ettepaneku lisada trasside võrdlusesse Nabala-Tuhala looduskaitseala läbivad trassialternatiivid, mis kaitseala moodustamise tõttu kõrvale jäeti.

Kohila vallavolikogu otsustas üksmeelselt seda ettepanekut toetada. Ettepaneku tõi nädal tagasi peetud volikogu istungile Rail Balticu ajutise komisjoni esimees Allar Haljasorg.

„Võttes aluseks Rail Balticu projekti lähteülesannet leida otsesem ja kiirem tee rahvusvahelisele rongiühendusele, siis Nabala-Tuhala looduskaitseala läbivate trassialternatiivide välistamine ei aita kuidagi püstitatud eesmärgi saavutamisele kaasa,” põhjendas Haljasorg. „Rail Balticu kui joonobjekti mõju looduskaitsealale ei ole piisavalt tõendatud. Lisaks on tänaseks kokkulepitud Rail Balticu trass kümneid miljoneid eurosid kallim.”

Sama, et praegu kokkulepitud trass tuleb kümneid miljoneid eurosid kallim, oli väitnud nädal varem ka rahandusminister Sven Sester, kui soovitas kaaluda Rail Balticu rajamiseks läbi Nabala-Tuhala looduskaitseala kulgevat trassi. Just Sesteri 21. septembril tehtud ettepanek tõi pealtnäha unustusse vajunud Nabala-trassid jälle vaidluste tulipunkti tagasi.

Haljasoru sõnul ei tähenda Kohila valla tehtud ettepanek kindlasti kaitseala moodustamise määruse ja kaitse-eeskirja kohest muutmist. „Juhul, kui siiski osutub väljavalituks trassialternatiiv, mis läbib Nabala-Tuhala looduskaitseala, siis kindlasti ei tähendaks see seda, et kaitsealal oleks lubatud maavara kaevandamine,” rõhutas Haljasorg.

Lubjakivikaevanduste mittelubamist on kinnitanud ka teised Nabala-trasside tagasitoomise pooldajad. Nabala kohalikud elanikud ja sealse looduse kaitsjad on aga alati kartnud, et kui lubada looduskaitsealale raudtee ehitada, püüavad lubjakivi kaevandajad ka kaevandusi läbi suruda. (Kolm aastat tagasi ei saanud mitu kaevandusfirmat Keit Pentus-Rosimannuse juhitud keskkonnaministeeriumilt kaevandusluba Nabala karjäärides. Kaevandajad ei ole

alla andnud, nad seisid oma huvide eest ka näiteks Nabala looduskaitseala asutamise aruteludel – VV.)

Haljasorg ütles, et ettepanekut tegema ajendas teda ka eelmisel esmaspäeval Kohila gümnaasiumi saalis peetud Rail Balticu eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu, kus kõnealune teema jutuks tuli. Põhiteemana arutati seal juba väljavalitud, Kohila vallas Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt kulgeva eelist-rassi eskiislahendust. Kohila vallavolikogu on umbes aasta tagasi võtnud vastu otsuse, et ei ole selle trassivariandiga nõus, kuna see hakkab segama Kohila alevi laienemist ja valla arengut.

Lõpliku otsuse trassiasukoha kohta võtavad vastu Rail Balticu maakondade maavanemad.

Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustati valitsuse määrusega mullu novembris.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 07.10.2015