Et säästa eluhooneid Kohila ja Rapla valla piiril, tegi kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust ettepaneku nihutada raudteetrass seal pisut põhja poole.

„Rail Balticu trassi riste Keila jõega tuleb nihutada veidi põhja poole. Trassi asukohta korrigeerides tekib võimalus, et selles piirkonnas ei tule likvideerida mitte ühtegi hoonet,” põhjendas kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust (ARB) asutaja Vahur Tõnissoo ettepanekut. Tema hinnangul peaks ettepanek leevendama oluliselt Kohila valla vastuseisu trassile 16A.

16A kulgeb Kohila vallas Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt, läbides valla lõunapiiril Mälivere küla. Lisaks Mäliverele puudutab ARB-i ettepanek veel Loone ja Lohu küla ning Rapla vallas Röa küla.

Tõnissoo selgitusel on nende pakutu ainult esialgne idee tasandil ettepanek, mis näitab, kus piirkonnas võiks trassialternatiiv asuda, et mööduda kõikidest hoonetest. Kas ettepanek on teostatav või mitte ning trassialternatiivi täpse asukoha saavad määrata Rail Balticu konsultant, planeerija ja projekteerija, tõdes Tõnissoo.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna nõuniku Mihkel Loide sõnul said nad ettepaneku kätte ning planeerimiskonsultant tegeleb plusside ja miinuste hindamisega.

Rail Balticu konsultandi Hendrikson & Ko esindaja Pille Metspalu vastas, et nad analüüsivad nihutusettepanekut, teevad lähedusse jäävate hoonete kohta päringud jms.

Ka trassialternatiiv 16A ise on sündinud ARB-i esialgse ettepaneku põhjal, mille kohta ametliku ettepaneku esitas seejärel Harju maavanem Ülle Rajasalu. Trassialternatiivide keskkonnamõju hinnates ja neid võrreldes tunnistas Hendrikson & Ko 16A eelistatuks. Kohila vallavolikogu on samas teatanud, et välistab kõnealuse trassi valla territooriumil, kuna see läbib valla olulist arenduspiirkonda, on vastuolus üldplaneeringuga ning hakkaks seega takistama valla arengut.

Esmaspäeval teatas Euroopa Komisjon, et rahuldab kolme Balti riigi 540 miljoni euro suuruse rahastustaotluse, mille nad veebruari lõpus esitasid Rail Balticu raudteetrassi ehitamiseks. Raha saab kasutama hakata järgmisest aastast.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 01.07.2015