Rail Balticu eskiislahenduse kohta saatsid Rapla maavalitsusele kirju eeskätt Kohila valla elanikud, kes on vastu Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt kulgevale trassialternatiivile.

Rapla maavalitsuse planeeringute nõunik Veiko Rakaselg ütles, et Rapla maakonnaplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku eel laekus maavalitsusele 22 ja avaliku väljapaneku ajal 15 kirjalikku pöördumist.

„Kui kahe aasta eest olid kirjade tulva epitsentriks Kehtna valla külad, siis nüüd on kirjad laekunud peaasjalikult Kohila vallast,” täpsustas Rakaselg. „Valdav osa neist kannab ühest seisukohta – ollakse trassialternatiivi 16A (Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt kulgev – toim) vastu ning esitatakse Kohila vallavolikogu ja vallavalitsuse seisukohad selle [vastuoleku] toetuseks.

Üldiselt võib öelda, et inimesed on olnud aktiivsed tagasiside andmise ja arvamuste esitamisega, mis on igati positiivne. Eriti suurt heameelt teevad kirjad, mis sisaldavad ettepanekuid lahenduse täiustamiseks ja parandamiseks. Nendest on nii meil kui ka kindlasti kõigil puudutatud isikutel rohkem abi kui kirjadest, mille põhisõnumiks on olla millegi, antud juhul eelistatud trassialternatiivi, vastu. Samas tuleb tõdeda, et küsimuste, ettepanekute ja seisukohtade esitamise aktiivsus ei ole olnud nii suur kui septembris-oktoobris 2013, mil avalikustasime maakonnaplaneeringu lähteseisukohad, võrreldavad trassialternatiivid ja KSH (keskkonnamõju strateegilise hindamise) programmi.”

Eskiislahenduse ja koos sellega KSH aruande eelnõu avalik väljapanek kestis 31. augustist kuni 13. septembrini. Üleeilsest algasid taas avalikud arutelu, esialgu Harjumaal. Raplamaal peetakse esimene neist sel reedel kell 15 Rapla riigimaja suures saalis. Järgnevad arutelud esmaspäeval ja teisipäeval vastavalt Kohilas ja Järvakandis, mõlemas algavad need kell 18.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 16.09.15