Seoses üleeuroopalise raudteeaastaga ühendasid Eesti raudteesektori ettevõtted jõu ning asutasid käesoleval kevadel Raudteeaasta Fondi, mille eesmärgiks on toetada erinevate huvigruppide ettevõtmisi, mis aitaksid populariseerida raudteetransporti ja raudteevaldkonnaga seotud tegevusi.

Raudteeaasta Fondi laekus ühtekokku üheksa eriilmelise projekti taotlust, millest fondi kolleegium valis toetamiseks välja neli, mis raudteesektori ettevõtete esindajate hinnangul kõige paremini võiksid teostamisel seatud eesmärke täita.

Esitatud projektitaotluste hulgas oli nii neid, mis soovisid raudtee olulisust tähtsustada kohalikul tasandil kui ka neid, mis panustasid raudtee populariseerimisele üleriiklikul tasandil. Projektitaotluses andis eelise ka vähemalt 10 protsendilise omaosaluse olemasolu. Kuigi toetust oleks väärinud pea kõik fondile esitatud projektid, siis Raudteeaasta Fondi toel valmib näiteks raudtee teemaline lauamäng, mis loodetavasti jõuab tulevikus kõigi lauamänguhuvilisteni. Samuti pöörati projektides mitmel puhul tähelepanu ka raudteeohutuse temaatikale – MTÜ Lina ja Lava Seltsi taotlust toetati ning koostöös segakoor RAUDAMiga valmib raudteeohutuse alane film ja plakatid. Toetuse pälvis ka projekt, millega hakatakse valima parimat raudtee- või rongiteemalist laulu.

Ühtekokku esitati Raudteeaasta Fondile taotlusi pea 22000 euro ulatuses. Fond eraldab projektitoetustena 10000 eurot.

Lisaks äsja lõppenud projektikonkursile, saab sel sügisel alguse ka loomekonkurss, kus Raudteeaasta Fond jagab stipendiume parimatele raudteealastele loometöödele – olgu need siis videod või fotod, joonistused või luuletused. Teretulnud on kõikvõimalikud erinevad loomingulised formaadid.

Raudteeaasta projektikonkursi ja loomekonkursil osalemise kohta loe lähemalt projektilehelt https://ole.ee/raudteeaasta/ 

Lisainfo: Tamo Vahemets,  e-post: tamo@operationlifesaver.eu , tel 5045112,

Raudteeaasta Fondi asutasid AS Eesti Raudtee, AS Operail, Edelaraudtee AS, AS GoRail, OÜ Rail Baltic Estonia, Operation Lifesaver Estonia MTÜ ning Euroopa Komisjoni esindus Eestis.