Rail Baltica projekti ühisettevõtte RB Rail nõukogu pidas Riias korralise koosoleku konstruktiivses õhkkonnas. Kõik projekti osapooled väljendasid tahet liikuda piirkonna olulisima taristuprojektiga kiiresti edasi.

Tänasel nõukogu koosolekul võeti vastu olulisi otsuseid, mis aitavad Rail Baltica projektiga tõhusalt edasi liikuda. Nõukogu kiitis heaks lepingu sõlmimise ettevõttega ATKINS Plc projekti taristuhalduri uuringu korraldamiseks. Lisaks kinnitas nõukogu Eesti, Läti ja Leedu raudteetaristu järgmiste lõikude tehniliste projekteerimishangete üldtingimused ja ulatuse. Samuti kiideti heaks 2018. aasta täiendatud eelarve.

Muude oluliste päevakorrapunktide hulgas arutati ühisettevõtte aktsionäride usaldushääletust seoses ettevõtte juhiga. „Nõukogu on juba varem juhtinud tähelepanu puudustele ettevõtte juhi töös, kuid neile puudujääkidele leiame lahenduse. Töö Rail Baltica ehitamisega peab kindlalt edasi liikuma,“ lausus ühisettevõtte RB Rail nõukogu esimees Riia Sillave.

Viimastel aastatel on Rail Baltica projekti koostööleppe allkirjastanud Baltimaade peaministrid ja selle on ratifitseerinud kõigi kolme riigi parlamendid. Tehtud on rohkesti alusuuringuid.

2018. aastal ollakse Rail Baltica planeerimisfaasiga lõpusirgel ja juba on liigutud projekteerimise etappi. Balti riikides on alanud ettevalmistused trassi ja mitmesuguste taristuobjektide tehniliseks projekteerimiseks ning ehituslogistika uuringuteks. Sel aastal on hankeplaanis üle 70 hanke.