Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tutvustas 29. mail valitsuskabinetile Rail Balticu raudteeühenduse seni tehtud uuringuid ja erinevaid trassialternatiive. Valitsus arutas kõikide trassivariantide puhul nende mõju elukeskkonnale, loodusele ja majandusele, samuti trasside maksumust ning otsustas, et Harjumaal tuleb jätkata trassidega, mis kulgevad Ülemiste ja Muugani nii idast kui läänest ümber loodava Nabala looduskaitseala (13A, B, C ja D). Ülejäänud trassivalikud jäävad esialgu kõrvale. Valitsuskabineti nõupidamisel eelistatuima trassi osas seisukohta ei võetud. Otsustati, et majandus- ja kommunikatsiooniminister esitab 2014. aasta III kvartali jooksul pärast trassialternatiivide võrdlustulemuste tutvustamist avalikkusele ja trassialternatiivide eskiislahenduste koostamist valitsuskabineti nõupidamisele ettepaneku eelistatuima trassi kohta.

Allpoolt on kätte saadav Majandus- ja Kommunikatsiooniminster Urve Palo sellesisuline kiri Harju, Rapla ka Pärnu maavanematele.

2014-06-19_Majandus-_ja_Kommunikatsiooniminstri_kiri_-_LISA_1

2014-06-19_Majandus-_ja_Kommunikatsiooniminstri_kiri