Euroopa Komisjon, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat (DG MOVE) ning Euroopa Liidu eesistujariik Eesti korraldavad 8.–10. novembril 2017 Tallinnas digitaalse transpordi päevad. Ürituse eesmärk on leida nii reisijate- kui ka kaubavedude jaoks digitaalseid lahendusi. Need muudavad kogu transpordisektorit märkimisväärselt. Uus digitaaltehnoloogia võimaldab reageerida kiiremini ning muuta transpordi ohutumaks, tõhusamaks ja kestlikumaks. Andmeid võib pidada transpordi uueks kütuseks ja selles valdkonnas pakutakse arvukaid uuenduslikke võimalusi. Samal ajal seistakse silmitsi ka digiajastu ohtude ja takistustega, mis pidurdavad teenuste pakkumist.

Kutsume teid kuulama Euroopa transpordivoliniku Violeta Bulci, Eesti majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni ning teiste kõrgetasemeliste kõnelejate ettekandeid sel teemal. Konverentsi koduleht: http://www.digitaltransportdays.eu/