Harju ja Rapla Maavalitsused annavad teada, et valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringute täiendavate trassi koridoride asukohavariantide võrdluse tulemused põhja-Raplamaa ja Harjumaa osas. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn 13A ja 13B) ning täiendavalt lisandunud nn 16ndad lõigud, mis Raplamaa osas mööduvad Kohila alevist ida poolt ning Harjumaa osas kulgeb trassivariant Kajamaa-Assaku piirkonnas. Lisaks on võrdlusetapis täiendatud ja täpsustatud võrdlustulemusi Pärnumaal – trassigeomeetria parandamiseks ja sõidukiiruse tõstmiseks teostati õgvendus variandi 4D lõunaosas, mis jääb Tahkuranna ja Paikuse valdadesse. Pärnu linna läbimine on muutnud pikaajalisi sotsiaalmajanduslikke aspekte tulusamaks, kuna 4D õgvendus võimaldab tõsta sõidukiirust.

Rail Baltic maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks on võrreldud erinevaid trassi koridori asukohavariante, analüüsitud raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale ning võrdlustulemuste alusel esitatud soovituslik eelistus trassikoridori kulgemise osas.

Trassi koridori asukohavariantide joonised ja võrdlustulemuste koondmaterjalid on kättesaadavad menüüst Materjalid – Maakonnaplaneeringud alates 23. oktoobri pärastlõunast.

Harju ja Rapla Maavalitsused korraldavad trassi koridori asukohavariantide kulgemise ning võrdlustulemuste tutvustamiseks avalikud koosolekud Harjumaa ja Raplamaa kohalikes omavalitsustes järgmistel aegadel:
Jõelähtme vallamaja saalis 27.10.2014 kell 13:00 (asukoht Postijaama tee 7, Jõelähtme küla);
Rae Kultuurikeskuse suures saalis 27.10.2014 kell 18:00 (asukoht Aruküla tee 9, Jüri alevik);
Kiili Rahvamaja saalis 28.10.2014 kell 15:00 (asukoht Nabala tee 12, Kiili alev);
Saku Valla Majas, II korruse saalis 28.10.2014 kell 18:00 (asukoht Teaduse 1, Saku alevik);
Kose Kultuurikeskuses 29.10.2014 kell 15:00 (asukoht Hariduse tn 2, Kose alevik).
Kohila Gümnaasiumis 29.10.2014 kell 18.00 (asukoht Kooli 1, Kohila alev).