Muuga sadamasse rajatava Rail Baltica suurima kaubajaama projekteerimine on jõudnud olulisse vahe-etappi. Põhiprojekt valmib 2022. aasta kevadel.

„Muuga kaubajaamast saab üks Rail Baltica olulisemaid transpordisõlmi ning see on ka üks keerukamaid tervikobjekte kogu projekti juures. Projekteerimine on edenenud jõudsalt ehkki mitte täiesti raskusteta, kuid loodame, et aasta pärast saame kuulutada välja Muuga kaubajaama esimese ehitusetapi ehitushanked,“ lausus projekti vedava Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Grünbergi sõnul on praegu paralleelselt käimas ka teiste suurte Rail Baltica kohtobjektide projekteerimine, millest nii Ülemiste kui Pärnu terminalide projekteerimine on lõppfaasis.

Rail Baltica Muuga kaubajaama projekteerib SWECO Projekt AS koostöös Sweco Infra&Rail Oy ekspertidega Soomest. Muuga sadamasse projekteeritakse Rail Baltica raames ligikaudu 35 km uut 1435mm rööpmelaiusega raudteed, lisaks tõstetakse ümber ja ehitatakse ligikaudu 16 km 1520mm rööpmelaiusega raudteed. Muuga kaubajaama projekteerija ülesandeks on kaubajaama, terminalide ühendusteede ja seotud taristu (raudteeviadukti, kontaktvõrgu, liiklusjuhtimissüsteemide, juhtimiskeskuse, veeremi hooldusdepoo) projekteerimine. Projekteerimise maksumuseks on 2,175 miljonit eurot (+KM), mida finantseeritakse Euroopa ühendamise rahastu (CEF I) vahenditest.

Põhiprojekti valmimine on kavandatud 2022. aasta märtsi-aprilli. Muuga kaubajaama ehitus on plaanis hankida kahes etapis. Esimene etapp, mille raames rajatakse eritasandilised maanteede ja raudteede ristumised ning tõstetakse maksimaalses ulatuses uude asukohta ümber olemasolev 1520mm raudteetaristu, on kavas välja kuulutada 2022 lõpus.  Esimese etapi ehitus peaks toimuma 2023. ja 2024. aastal. Teises etapis ehitatakse 1435 mm raudteetaristu, Rail Baltica juhtimiskeskus ja  veeremihooldusdepoo.

Hinnanguliselt hakkab Rail Baltica valmimise järgsetel aastatel Muuga multimodaalset kaubaterminali läbima 4-5 miljonit tonni kaupu aastas. 2018. aastal valminud Civitta Eesti AS ja Deutsche Bahn Engineering & Consulting GmbH läbiviidud analüüs näitab, et 20 aastaga võivad need mahud isegi kahekordistuda – siis käideldakse Eesti olulisimas kaubasadamas juba 8-10 miljonit tonni kaupu aastas. Täna on Muuga sadamas pea kolmkümmend terminalide operaatorit.

Muuga kaubajaama eelprojekti animatsioon

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga ning vähendab kaupade transpordi keskkonnajalajälge. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid.