Kohila vallas on lõppenud esimeste Rapla maakonnas asuvate Rail Baltica raudtee põhitrassi ristumiste ehitustööd.

Pisut üle aasta tagasi alguse saanud tööd Tagadi viadukti ning Künka tee viadukti ja Loone ökodukti ehitamiseks on oktoobrikuuga joone alla saanud. Tegemist on esimeste Rail Baltica rajatistega, mis valmisid Rail Baltic Estonia OÜ juhtimisel.

„On hea meel, et objektid, mille ehitamisega aasta tagasi alustasime, on tähtajaks valmis saanud ning ehitajad on hoolimata keerulistest väljakutsetest teinud eeskujulikku tööd. Ristuvate rajatiste ehitamine on oluline ka Rail Baltica põhitrassi ehitustööde jaoks, kuna võimaldavad inimeste ja metsloomade liikumist ka raudtee muldkeha ehitamise ajal. Peagi on ehitustööd lõppemas ka Urge ja Kalevi ökoduktidel ning Tallinn-Tartu maanteel asuval Assaku viaduktil, “ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Praeguseks on Rail Baltica Eesti osas ehitatud, ehitamisel või ehituslepinguga kaetud üle kümne objekti, millest suur osa asuvad Rapla maakonnas.

Tagadi tee viadukt

Tagadi tee ühendab omavahel Tallinn-Rapla-Türi maanteed ning Kurtna küla ja Kohila alevit. Äsja valminud viadukt, mis on üks mitmest raudtee põhitrassi ristumiskohast Raplamaal, lahendab uue raudteeliini ristumise piirkondliku maanteega ning säilitab olemasolevad ühendused.

Tagadi viadukti puhul on tegemist tervikliku betoonist konstruktsiooniga, mille kogupikkus on 75m. Viadukti kogulaius on 9,4m, tagades kaks 3,5m laiust sõidurada ning mõlemal pool sõiduteed

on 1,2m laiused piiretega eraldatud hooldusalad. Viadukti servades paikneb kaitsepiire.

Projekti raames ehitati ümber piirkonda jäävad maaparandussüsteemid (kraavid, truubid) ning rajati tulevase raudtee juurdepääsu- ja hooldusteede mahasõidud. Pärast viadukti ehitamist ning samaaegselt raudtee ehitusega rajatakse viadukti alla haljastatud loomarajad.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/196310824@N08/albums/72177720303336849

Loone ökodukt

Loone ökodukt ja Künka tee viadukt rajati Kohila valda Loone külla. Ehitusobjektid asuvad piirkonnas, kus peamiselt paiknevad majandatud metsad, põllud ja rohumaad. Üksikud majapidamised asuvad ehitusobjektist ca 500 meetri kaugusel.
Ökodukti pikkuseks on 80 meetrit ning ületuskoha laius varieerub vahemikus 70m ületuskoha keskmes, kuni 80m selle otsades. Ökodukti eesmärgiks on turvaline raudteeületusvõimalus ja suurem liikumisvabadus erinevatele metsloomadele nagu põdrad, metssead, hundid, karud ja rebased, kuni pisikiskjate ja närilisteni välja. Nii raudtee enda kui ulukite turvalisuse huvides paigaldati ökodukti äärtesse puidust piirded. 2,6-2,8 meetri kõrgused piirded aitavad summutada müra, varjavad rongitulesid ja sulatavad loomade ülekäigu kokku ümbritseva loodusega. Ökodukti lagi koosneb 54-st võlvielemendist, mis on 15 m pikkused.

Ökoduktile rajatud haljastus:
– Istutatud on  4100 lehtpõõsast ja 3700 puud
– Rajati 20 000 m² niidutaimede ala
– Rajati kaks madalapõhjalist konnatiiki
– Loomadele paigaldati peibutuseks 2 lakukivi, 2 sarvesügamispuud ja 300 m risuvalle.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/196310824@N08/albums/72177720302039294

Künka tee viadukt

Kohila vallale kuuluv Künka tee asub Loone külas ning külgneb vahetult põllu- ja metsamassiividega. Tee ühendab Tallinn-Rapla-Türi maanteed väiksemate kohalike teedega. Künka tee viadukt võimaldab kohalikul elanikkonnal liikuda üle raudtee ning säilitab olemasolevad ühendused. Sarnaselt Tagadi tee viaduktiga (asub Urge külas), on ka Künka tee viadukt raudbetoonist konstruktsiooniga. Projekteeritud viadukti kogupikkuseks on veidi üle 53 m ning laiuseks 9,4 m. Viaduktil on tagatud kaks 3,5 m laiust asfaltkattega sõidurada ning 1,3 m laiused piiretega eraldatud hooldusalad viadukti äärtes. Viadukti servadesse paigaldati kaitsepiirded. Vahetult raudteeliini kohale paigaldati kõrgem vandalismikindel tara. Künka tee ehitustööde käigus tõsteti ümber olemasolevaid tehnovõrke ning rajati raudtee juurdepääsu- ja hooldusteede mahasõidud. Viadukti rajamisel ehitati ümber elektrivõrguga ristumised koos alajaamaga.

Künka tee viadukti ja Loone ökodukti ehitas AS YIT Eesti ning Tagadi tee viadukti AS TREV-2 Grupp. Loone ökodukti ja Künka tee viadukti ehitamise kogumaksumuseks on 5,3 miljonit eurot. Tagadi tee viadukti ehitusmaksumuseks kujunes ca 2,7 miljonit eurot. Oktoobri lõpus avati Tagadi ja Künka tee viaduktid autoliiklusele.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/196310824@N08/albums/72177720302028295