Rail Baltica Raudtee ehitamist ja arendamist koordineeriv riiklik ettevõte Rail Baltic Estonia on teostamas turu-uuringut, et juba 2022. aasta sügisel kuulutada välja rahvusvaheline hange andmehalduskeskkonna soetamiseks.

Rail Baltica projekti südames on järgida valdkonna uudseid standardeid ja parimaid tavasid juhtimise ning andmete koostööpõhise loomise osas. Rail Baltic Estonia eesmärk on rakendada lähenemisviisi maksimaalselt ka ettevõtte porfelli kuuluvate projektide/objektide projekteerimise ja ehitamise etapis.

Turu-uuringule järgneva hanke esialgne visioon sisaldab endas nii olemasolevate infosüsteemide litsentside ostu, andmemajutust kui ka infosüsteemide vaheliste liidestuste loomist.

Kutsume kõiki asjaomaseid ettevõtteid võtma osa turu-uuringust, mille tulemus oleks pädevaks sisendiks rahvusvahelise hanke korraldamisel.

Vaata lisaks: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4682500/general-info