Rahvusvahelised konsultatsiooniettevõtted Civitta Eesti AS ja DB Engineering & Consulting alustasid Rail Baltic Muuga multimodaalse kaubaterminali tehnoloogiliste ja ruumiliste vajaduste analüüsi läbiviimist, mille eeldatav valmimise tähtaeg on september 2017.

Muuga kaubaterminali tasuvusanalüüsi eesmärk on välja selgitada kaks kõige kasutoovamat ja realistlikumat lahendust Muuga multimodaalse kaubaterminali asukoha, tehnoloogilise võimekuse ja funktsionaalsuste osas, võttes aluseks kaubavoogude nõudluse pikaajalise analüüsi Rail Balticu võtmes ja seda aastani 2055.

„Et Muuga sadamas arendatav multimodaalne kaubaterminal on Rail Balticu algus- ja lõpp-punkt maismaal, siis on väga oluline, et siin toimuks sujuv, tõrgeteta ning mõõduka kuluga kaupade käitlemine laevadelt rongile ja vastupidi,“ selgitas valdusettevõtte Rail Baltic Estonia tegevjuht Indrek Orav Muuga kaubaterminali tähtsust Rail Balticu projektis.

Nii Muuga sadam kui Rail Baltic raudtee kuuluvad Euroopat ühendavasse TEN-T transpordivõrku. Indrek Orav tõi siinjuures välja, et planeeritud multimodaalne terminal annab Eesti majandusele uue arengutõuke, luues uusi võimalusi sadama laiendamiseks, uute kaubagruppide teenindamiseks ja andes Eestile olulise impulsi uute investeeringute näol.

„Muuga terminal on Rail Balticu trassiosa tähtsaim kaubaterminal, mis toob lisaks ida-lääne suunal liikuvatele kaupadele siia ka põhja-lõuna suuna liikuvad kaubakogused ja sellega täiesti uued kasvuvõimalused siinse regiooni majanduse jaoks. Civittal ja Deutsche Bahnil on suur au seista nõu ja jõuga nii suurte muutuste juures, “ ütles Civitta Eesti AS’i juhtivkonsultant Meelis Niinepuu. Civitta on Eesti ärikonsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes, Venemaal, Ukrainas, Moldovas, Serbias, Rumeenias ja Suurbritannias. Deutsche Bahn on Saksa riigile kuuluv rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte.

„Kõnealune teostatavus-tasuvusanalüüs on vaid üks näide Rail Balticu projekti raames läbiviidavatest tegevustest; nimetatud Muuga kaubaterminali analüüsiga keskendume sellele, kuidas siduda Rail Baltic parimal viisil Harjumaal olemasoleva infrastruktuuriga nagu Eesti Raudtee ja maantevõrk. Oluline on, et tekkiv kaubaterminal arvestaks maksimaalselt Eesti tootjate, terminalide ja logistikaettevõtete vajadusi ning looks võimalusi tulevikuks,“ iseloomustas Orav käimasolevat analüüsi Rail Balticu raames.

Lisainfo:

 • Muuga kaubaterminali tasuvusanalüüs viiakse läbi neljas etapis:
  I etapp: Olemasoleva olukorra analüüs ja kaubavoogude nõudluse prognoosid
  II etapp: Multimodaalse kaubaterminali ruumilise ja tehnoloogilise vajaduse analüüs
  III etapp: Kahe alternatiivse stsenaariumi pakkumine ja hindamine
  IV etapp: Elluviimise tegevuskava ja arendustegevuste eskiisprojekti koostamine
 • Hankelepingu kestus päevades: 265; analüüsi eeldatav valmimise tähtaeg on september 2017
 • Multimodaalne terminal käesoleva kirjelduse kontekstis on hoone või rajatis või nende kogum, kus teenindatakse erinevate transpordiliikidega, s.h maantee-, raudtee- ja meretranspordivahenditega veetavaid kaupu.
 • Rail Balticu raudteeprojekt on esimene Euroopa rööpmelaiusega projekt Eestis ja see on oluline samm edasi Eesti ühendamisel Kesk- ja Lääne-Euroopaga, olles TEN-T põhivõrgustiku Põhjamere- Läänemere transporditee osa.