Eesti äriliidrid toetavad suurtest taristuprojektidest peaaegu võrdselt Rail Balticu ning Tallinna-Tartu kiirtee rajamist, näitas KPMG uuring “Majanduse pulss”.

Küsitletutest 39 protsenti toetab Rail Balticu rajamist ning Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist eelistab 38 protsenti. Toetusprotsendid on püsinud peaaegu muutumatud võrreldes 2012. aastaga, mil raudteeprojekti toetas 38 ja maateeprojekti 36 protsenti vastanutest.

Tallinna-Helsingi tunneli rajamist pooldab 17 protsenti (2012. aastal 11) vastanutest ning Tallinna-Peterburi raudteeühenduse parandamist 5 protsenti.

Allikas: Äripäev, 17.12.14