Mitmed Eesti ettevõtted ja nende ühendused allkirjastasid toetuskirja, milles tunnustasid Tallinna Linnavalitsuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tehtut Rail Baltica projekti elluviimisel ning avaldasid nende algatuste rakendumisele toetust.

Toetuskirja koostanud ettevõtjad, Tallinna Linnavalitsus ja ministeerium on ühisel seisukohal, et Rail Baltica elluviimisel tuleb maksimaalselt arvestada inimeste tegelike liikumisvajadustega ning linnaruumi, keskkonnahoiu ja ettevõtluse arenguga. Nii tagatakse projekti suurim võimalik kasulikkus nii Tallinna linnale kui ka kogu riigile.
Tänu Rail Balticale saab Tallinnast kujuneda Läänemere piirkonna üks atraktiivsemaid keskusi ning paraneb ka Kirde- ja Kagu-Eesti transpordikorraldus. „Rail Baltica ei ole kõigest regionaalne tupikprojekt, vaid sellest saab Euroopa üks olulisimaid raudteid. Rail Baltica võimaldab siduda paljud Läänemere-äärsed riigid ja nende olulisimad linnad kiire ja keskkonnasäästliku TEN-T raudteevõrgustikuga. Juba käivad eeltööd Rail Baltica pikendamiseks Helsingini ja trassiga tuleks ühendada ka Euroopa üks suurimaid linnu – Peterburi,“ sõnas toetuskirja eestvedaja ning Mainor Ülemise City juhatuse liige Andrus Kaldalu.

Kirjaga avaldati toetust plaanile viia ohtlike veoste transportimine Tallinnast välja ning ehitada kohe terviklikult välja Rail Baltica ühisterminal ja siduda see Tallinna südalinna, sadama ja lennujaamaga. Lisaks rõhutati muu teedevõrgu väljaehitamise ja arendamise vajalikkust.
Majandus- ja taristuministrile Kadri Simsonile ning Tallinna linnapeale Taavi Aasale saadetud toetuskirja allkirjastasid Ülemiste piirkonna arendajad, taristu- ja transpordiettevõtted ning ettevõtjate ühendused. Neid seisukohti toetavate osapoolte ring on veelgi laiem.

Toetuskirja allkirjastasid:
• Ülemiste City arendajad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS
• Ülemiste Keskust arendav Ülemiste Center OÜ
• T1 keskust arendav Pro Kapital Grupp AS
• Eesti Raudtee AS, Tallinna Linnatranspordi AS, GoBus AS
• Rail Baltica Business Network Estonia MTÜ
• 78 Eesti finantssektori ettevõtet ühendav MTÜ „FinanceEstonia“
• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
• 211 Eesti ettevõtet ühendav Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
• 80 Eesti kinnisvaraettevõtet ühendav Eesti Kinnisvarafirmade Liit
• 75 Eesti teenusmajanduse ettevõtet ühendav Teenusmajanduse Koda