Aprillis läbi viidud arvamusuuringu tulemusel on inimeste toetus Rail Baltica raudteeprojektile kasvanud 65 protsendini. Samuti on jõudsalt ehk kuni 70 protsendini suurenenud nende inimeste osakaal, kes näevad projekti positiivset mõju Eestile.

Värskelt Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu andmetel on läbi aegade kõrgeimal tasemel vastanute hinnang Rail Baltica mõjule. 70 protsenti vastanutest, kes on Rail Baltica projektist teadlikud, leiavad, et uus ehitatav raudtee omab Eestile positiivset mõju. Iseäranis usuvad raudteeühenduse positiivsesse mõjusse noored, 15-29aastased. Rail Baltica peamise kasuna nähakse inimeste mugavamat ja kiiremat liikumisvõimalust, millele järgnevad kiirem ja turvalisem kaubavedu ning loodud töökohad ja ettevõtete areng.

Toetus Rail Balticale on 2021. aasta aprillis kasvanud

Uuringu kohaselt on tõusnud ka üldine toetus Rail Baltica projektile 65 protsendini, mis on sama kõrge olnud varasemalt vaid 2019. aasta kevadel. Rail Balticat ei toeta 23% uuringus osalenutest.

Kasvanud on ka nende inimeste hulk, kelle hinnangul peaks Eestil olema kaasaegsem ja kiirem raudteeühendus Euroopaga. Nende vastajate osakaal moodustab 67 protsenti uuringus osalenutest.

„Toetus Rail Baltica raudteele on läbi aastate püsinud stabiilselt kõrgena ning viimane uuring näitab projektile veelgi suuremat poolehoidu. Inimesed ootavad kiiret, mugavat ja keskkonnasõbralikumat ühendust ülejäänud Euroopaga, samamoodi seda, et Rail Balticast saab tulevikus tänu 12 kohaliku peatuse rajamisele ka regionaalses raudteetranspordis oluline tegija,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Küsitletutest 83 protsenti on seisukohal, et kohalik rongiliiklus tõstab Rail Baltica regionaalset väärtust ning 60 protsenti oleksid ka ise tulevikus kiire regionaalrongi kasutajad.

Värskeima arvamusuuringu järgi on oluliselt tõusnud inimeste teadlikkus raudteest kui keskkonnasõbralikust ja turvalisest transpordiviisist. 83 protsenti vastanutest leiab, et raudteetransport on keskkonnasäästlikum kui maanteetransport ning 81 protsenti, et rongi kasutamine liikumiseks säästab inimelusid rohkem kui liikumine maanteel.

Elanike meelestatust ja teadlikkust Rail Baltica projektiga seoses on sarnasele metoodikale tuginedes uuritud alates 2016. aasta sügisest. Sel aastal viis esimest korda uuringu läbi Turu-uuringute AS. Värske küsitlus viidi läbi 1003 Eesti elaniku seas 19. aprillist kuni 26. aprillini.

Arvamusuuringu kokkuvõte on leitav SIIT. Eelnevate ja värske uuringu toetusnumbreid näeb SIIT.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid.