2017. aasta sügisel Eestis tehtud avaliku arvamuse uuring, milles osales üle 1000 elaniku, näitas, et 87 protsenti vastanuist hindab eurotoetuste mõju positiivseks.
Kui vaadata täpsemalt vastanute arvamust eurotoetuste mõju kohta nende piirkonnale, siis kasulikuks hindas selle lausa üheksa inimest kümnest. See näitab, et elanikud näevad Euroopa Liidu toetuste mõju enda ümber ja väärtustavad seda.
Ühtekuuluvusfondi eesmärk on rahastada suuri ja laiahaardelisi projekte. Näiteks on sellest fondist rahastatud Elroni rongide ost ja ka rajatav Rail Baltica rahastus tuleb samast fondist.