Küsimustele rajatava kiirraudtee kohta vastas Äripäeva teemaveebi Logistikauudised.ee online intervjuus Rail Baltic Estonia OÜ juht Indrek Orav.

Küsimus: Millised on plaanid strateegia koostamiseks kuidas võimalikult palju ehitamisega seotud raha Eestisse jätta? Välismaalased soovivad kõik oma osa saada ehitusest. Kas riiklik kohalike materjalide, kaupade ja teenuste tarnijate andmebaas ka avatakse? Sajandi suurehituse tarbeks võiks ju sellise andmebaasi koostada, et peatöövõtjatel oleks lihtsam allhankijaid ja kontakte Baltikumis leida.

Vastus: Olen nõus, et Eestis olemasolevat kompetentsi tuleb maksimaalselt kasutada ja loodan, et kohalike ettevõtjate huvi projekti vastu on suur. Ka huvi väljastpoolt Eestit on juba tuntav, meid on külastanud näiteks Hiina ja Ühendkuningriigi äridelegatsioonid.

Kui Eesti ettevõtjate kompetents selle projekti raames kasvab, siis ollakse tulevikus konkurentsivõimelisemad ka teistel turgudel. Samas päris kõiki materjale ja tööjõukompetentsi Eestis ei ole, midagi tuleb kindlasti ka väljast osta.

Loomulikult hanked on avalikud, nende korraldamisel lähtume seadustest ja seega saame teha nii kvaliteedi kui hinna osas teha parimad otsused. Andmebaasi idee on väga huvitav, kas see peaks olema riigi oma või konkreetse projekti keskne, väärib arutamist.

http://www.ehitusuudised.ee/?PublicationId=1cf2dcb1-9a6d-4578-9a6e-8f1e5eeeb98b&ref=rss