Eelmisel neljapäeval saadeti Euroopa Komisjonile esimene nn suur rahataotlus, et alustada töödega raudteetrassi Rail Baltic rajamiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegi täna vahekokkuvõtte kogu projekti arengutest.

Eesti osa taotlusest on 191 miljonit eurot. Selle eest saab lõpetada käimasolevad uuringud, ütles projektijuht Miiko Peris.

“Väga olulise elemendina me saame kogu raudtee ja kõikide reisiterminalide täpse, tehnilise lahenduse, mis on eeltingimuseks selleks, et me saaksime üldse ehitustöödega alustada Lisaks sellele saame tegeleda maade omandamisega, mis raudtee alla jäävad ja me oleme tegelikult küllalt suure osa nimetatud summast plaaninud suunata ka ehitustöödega alustamisse,” rääkis ta.

“See taotlus on esitatud nelja osapoole poolt – Rail Balticu ühisettevõte, Läti riik, Leedu riik ja Eesti riik. Taotluse rahaline kogumaht on suurusjärgus 540 miljonit eurot, millest välisabi moodustab 442 miljonit eurot. Lisaks läks taotlusega Euroopoa Komisjoni poole kaasa, ja mille üle meil on väga hea meel, ametlik toetuskiri Poolalt ja Soomelt, mis näitab nende jätkuvat huvi projekti vastu,” selgitas Peris veel taotluse sisu.

Lisaks ühisele taotlusele esitas Eesti eraldi taotluse ka Rail Balticu ühendamiseks linnatranspordi ja lennujamaaga ehk olemaoleva trammiliini pikenduseks Ülemiste reisiterminalist Tallinna lennujaama.

Komisjoni otsus esimese taotluse kohta tuleb sügisel, seni aga jätkatakse plaanitud tegevustega. Rail Balticu ühisettevõte alustab peagi uue tasuvusanalüüsi ja äriplaani koostamist. Praegu on töös trassialternatiivide analüüs, laual on kaks varianti.

“Tegutseme vastavalt valitsuse suunistele, analüüsime Harjumaal kahte lauale jäänud varianti. Me ise ametlikus žargoonis nimetame neid Nabalast lääne poolt minev trass ja Nabalast ida poolt minev trass,” sõnas Miiko Peris.

Samuti tuleb läbirääkida trassi ulatusse jäävata maatükkide omanikega, et neile võimalikke kahjusid kompenseerida. Trassi ääres paikneb üle 600 kinnisasja.

Rail Balticu maksumus Eestis on hinnanguliselt 1,3 miljardit eurot, Euroopa ühendamise rahastule CEF tuleb saata taotlusi ka edaspidi.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/majandus/17083f24-7db5-4b0c-a694-2ff68d2286d6