Pärnu maavanem Kalev Kaljuste otsustas eelistada Pärnumaal Rail Balticu trassi, mida pooldasid ka kohalikud omavalitsused. Valitsus pole siiani seda trassivarianti pooldanud.

Maavanema ja omavalitsuste valitud trass on küll kaks kilomeetrit pikem ja seetõttu ka kallim, aga valiku tegemisel sai Kaljuste sõnul määravaks, et maavanem vastutab eelkõige maakonna tasa-kaalustatud arengu eest.

“Mida rohkem me kohapeal inimestega rääkisime, seda selgemaks see sai. Mõeldes, mis võib seal muutuda 20 aasta pärast, olen ma suhteliselt veendunud, et seal jätkatakse põlluharimist väärtuslikel põllumaadel, et nii mõnigi inimene soovib sinna rajada maakodu või suisa püsielupaiga. Arvestades kõiki neid aspekte, jõudsin ma seisukohale, et ma seisan trassikoridori eest 5D,” ütles Kaljuste “Aktuaalsele kaamerale”.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/27e2f56d-008e-4e17-94c3-2b4e13f92806