Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) esindaja Botond Orban annab RB Rail tegevjuhile Baiba Rubesale üle Euroopa Liidu poolse rahastuslepingu kiire rahvusvahelise raudtee Rail Baltic esimeseks ehitusperioodiks. (Foto: Powerhouse)

Täna allkirjastasid kolme Balti riigi esindajad 442 miljoni euro väärtuses lepingu Euroopa Liidu ameti INEA-ga. Sellega pandi nurgakivi esimese ehitusperioodi algusele, mis tähendab, et kiir-raudtee ehitus peaks algama viie aasta pärast.

Lepingu sõlmimisega alustatakse Rail Balticu esimest ehitusetappi, kus tehakse tehnilisi uuringuid, võõrandatakse maad, tehakse esimesed ehitustööd. Lisaks kulutatakse 442 miljonist osa ka projektijuhtimise toetusele, järelevalvele, avalikele tutvustustele ning arutelude läbiviimisele.

Esimene etapp “Rail Balticu ehituse ettevalmistamine ja alustamine” kestab 2020. aastani, selleks ajaks peaks olema lõppenud raudtee ala tehniline projekteerimine, saadud kätte ehitusload ning ostetud ära maad, millele Rail Balticut rajatakse. Viie aasta pärast loodetakse alustada ka esimeste ehitustöödega osades lõikudes eestis, raudtee keskses osas Riia lähistel ning Läti-Leedu piiri ääres Kaunase ja Panevežyse vahelisel lõigul.

Rail Balticu rajamiseks lõid Eesti, Läti ja Leedu ühis aktsiaseltsi RB Rail, mis vastutab riikide-ülese tegevuse korraldamise eest ehk ettevõte projekti rahastamise ja juhtimise eest ning on kohustatud jälgima, et Rail Balticu rajamise käigus ei rikutaks Balti riikide seadusi.

INEA on Euroopa Liidu poolne amet, mis vastutab Euroopa Ühendamise rahastu (CEF) rakendamise eest üle-Euroopalistes kõrgetasemelistes transpordi, energia ja digitaalse teenuse sektori projektide arendamises.

Eestis kasutatakse rahastust kogu raudteetrassi detailse tehnilise projekti väljatöötamiseks, kaasa arvatud Tallinna ja Pärnu reisiterminalid, Muuga multimodaalse kaubajaama ja veeremi hoolduse depoo tehniliste lahenduste väljatöötamiseks. Lisaks kasutatakse rahastust projektiga seonduvateks keskkonnamõjude- ja muudeks uuringuteks. Rahastus võimaldab alustada raudteetammi ning eritasandiliste ülesõitude ning muude raudteetranspordiks vajalike objektide väljaehitamisega.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 mm (Euroopa standard) ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 km/h. Näiteks kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 km/h.

RB Rail AS-is omavad võrdselt aktsiaid SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Lätis, UAB Rail Baltica Statyba Leedus ja Rail Baltic Estonia OÜ Eestis.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/majandus/a1a29d85-aa65-485e-bd32-f14466d77edd/rail-balticu-ehitus-sai-442-miljoni-suuruse-rahasusti