Tehnilise järelevalve ameti (TJA) tellimusel hakkab Rail Balticu raudteega kaasnevaid mõjusid analüüsima advokaadibüroo Sorainen AS koos rakendusuuringute keskusega CentAR. Kompenseerimismeetmete õiguslik analüüs valmib juulis.

Eelmisel nädalal sõlmitud lepingu kohaselt hakkavad lepingupartnerid koostama analüüsi, et hinnata trassiäärsetele maa- ja majaomanikele võimalike negatiivsete mõjude korvamise õiguslikke võimalusi.

Analüüs hõlmab Eesti kehtiva õiguse piisavust ja rakendamiskogemust nii maade omandamisel kui kaudsete mõjude korvamisel. Lisaks peab uuring andma ülevaate teiste riikide analoogsete projektide praktikast.

Projektijuhi Miiko Perise kinnitusel on selline süsteemne õiguslik analüüs vajalik, arvestades Rail Balticu projekti mastaapi. Perise sõnul tuli sellise uuringu läbiviimise vajadus välja Rail Baltic projekti avalike arutelude käigus.

Tema kinnitusel suhtutakse inimeste ja huvigruppide põhjendatud signaalidesse tõsiselt.

Analüüsi lõppedes esitatakse kokkuvõttev hinnang Rail Balticu rajamisega seotud mõjutuste ning nende kompenseerimise vajalikkuse ja ulatuse kohta.

Analüüsi läbiviimist toetab Euroopa Liit TEN-T projektist nr 2007-EE-27010-S “Euroopa standardrööpmelaiusega liini Rail Baltic Eesti raudteelõiku käsitlevad uuringud”.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/majandus/e593ec53-50cd-4d14-a8c7-4bc06826293d