OÜ Rail Baltic Estonia on kavandanud Rail Baltica Ülemiste-Pärnu ja Pärnu-Läti Vabariik
piir põhitrassi projekteerimise ja ehitamise hanke viia läbi Allianss lepingule
tugineva projektina.

Hanke läbiviimiseks on kavas kasutada konkurentsipõhist läbirääkimistega hankemenetlust.
Projekti elluviimiseks on kavandatud üks (1) hankemenetluse protsess, mille tulemusena
sõlmitakse kaks (2) allianss lepingut.

Loe täpsemalt SIIT