Ühisettevõte RB Rail AS teatab avatud hankest nimetusega “Preparation of the operational plan of the railway”.

Hanke number on RBR 2017/19.

Hankija, ühisettevõte “RB Rail AS”, juriidilise aadressiga Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Läti.
CPV kood: 71300000-1 (insenerteenused).
Käesolev hange on kaasfinantseeritav Euroopa Ühenduse Rahastust (Connecting Europe Facility CEF).
Käesolev hange teostatakse vastavalt Läti riigihangete seadusele.

Hanke sisu
Hanke eesmärgiks on ette valmistada Rail Baltic´u raudteeliini ekspluatatsiooni kontseptsioon lühi-, keskpikas-, ning pikaajalises vaates. Kontseptsiooniga koostatakse ettepanekud Rail Baltic´u liini transpordikavade, -võimaluste ning riskide osas.
Töö esitamise kohaks on Läti Vabariik, Riia.

Hankedokumentide väljastamine
Hanke regulatsioon koos vajalike lisadega on saadaval Hankija kodulehel http://www.railbaltica.org/tenders/ (vt. ka allpool olevat paragrahvi „Hanke dokumendid“). Huvitatud isikutel on võimalik dokumentatsiooniga tutvuda ja saada paberkoopiad RB RAIL AS kontorist aadressilt 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riga, LV-1010, Läti. Avatud hanke regulatsioon on saadaval tasuta.

Pakkumuste esitamine
Pakkumus esitatakse füüsiliselt kohale tulles, kulleriga või tähitud kirjaga RB RAIL AS kontorisse saates, aadress 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riga, LV-1010, Läti. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. september 2017.a. kell 14.00.

Pakkumuste avamine
Pakkumuste avamine leiab aset hankekomisjoni avatud koosoleku käigus 26. septembril 2017.a. algusega kell 14.00 RB RAIL AS kontoris, aadressil 8-7 Krišjāņa Valdemara iela, 4. korrus, Riga, LV-1010, Läti.

Hankija kontaktisikud
Hanke administratiivsetes küsimustes: juhtiv hankespetsialist Mārtiņš Blaus, tel: +371 28118533, e-post: martins.blaus@railbaltica.org
Hanke sisu osas: projekti assistent Kristaps Rudzis, tel +371 2815 0101, e-post: Kristaps.Rudzis@railbaltica.org.

Hanke dokumendid leiab siit