Harjumaal ja Põhja-Raplamaal, kus sobiva Rail Balticu koridori on eriti keeruline, võeti Harju ja Rapla maavanemate ettepanekul võrdlusesse täiendavad, nn 16ndad trassialternatiivid (vt Materjalid).

Harjumaa ja Põhja-Raplamaa trassialternatiivide teemat käsitleti Rail Balticu Juhtkomitees 13.08.2014, kus arutluse all olid mitmed täiendavad võimalused uute alternatiivide osas. Harju maavanem pakkus välja trassivariandi 16A+16B+14C+14G+11A-II+15B+11B-II, mis möödub Kohilast, Kiisast ja Sakust idast ning Luigest alevikust läänepoolt, ühinedes siis variandiga 14 C (mis oli varasematest Tallinna ringtee lähedusse jäävatest trassivariantidest soodsaim).

Rapla maavanema ettepanekul lisati täiendavasse võrdlusesse ka Kohilast ja uuest trassivariandist 16A idapoolt kaarega mööduv variand 16D (maavanema kiri Juhtkomiteele)
Ettepanek_votta_vordlusesse_uus_trassialternatiiv
Lisaks pakkus konsultant arutluseks välja joonehitise kulgemise loogika tervikpilti arvestades otse põhja-lõuna suunas kulgeva variandi 16E, mida Harju maavanem otsustas mitte toetada (variandist 16E loobumist põhjendav maavanema kiri Juhtkomiteele).

Harjumaa ja Põhja-Raplamaa võrdlust korratakse seega nii, et lisandub üks pikem täiendav trassialternatiiv (16A+16B+14C+14G+11A-II+15B+11B-II) ja üks lühem alternatiiv (16D). Harjumaal ja Põhja-Raplamaal valmivad võrdlustulemused ja selgub eelistatud trassivariant eeldatavasti 2014.a oktoobris.