Transpordiamet kuulutas koostöös Rail Baltic Estonia OÜ-ga välja hanke Kiili ja Saku valla piirile jääva Kangru liiklussõlme ehitamiseks. 

Kangru liiklussõlme ehitamise käigus lahendatakse Viljandi maantee, Kurna-Tuhala riigitee ja Rail Baltica raudtee omavahelised lõikumised. Tööde käigus rajatakse kergliiklustee, mis viib Kangru külast Raku järveni, praegune Viljandi maantee ja Kurna-Tuhala ristumine muudetakse mitmetasandiliseks, mis tagab suurema liiklusohutuse. Lisaks ehitatakse Viljandi maantee 2,5 km ulatuses 4-realiseks – uus 4-realine lõik saab võrreldes praegusega asuma 300-400 meetrit lääne pool.

“Meil on hea meel, et tänu suurepärasele koostööle Transpordiameti ja Rail Baltic Estonia vahel saame ehitussektorile pakkuda ambitsioonikate projektide elluviimist. Tänasel päeval paljudel Rail Baltica riigiteedega ristumise objektidel ehitustööd juba käivad ning lähiajal kuulutab Transpordiamet välja uued Rail Baltica maanteeviaduktide ehitamise riigihanked,” rääkis Transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

„Tallinna lähedusse jääv Kangru liiklussõlm saab olema üks mastaapsemaid tee-ehitusprojekte Rail Baltica Eesti osas, mille ehitamisega lahendame Viljandi maantee ristumise Rail Baltica raudteega, kuid mis hakkab otseselt panustama ka maanteetranspordi liiklusohutusse. Liiklussõlme rajamist toetatakse valdavas mahus Euroopa Liidu vahenditest,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets. Salometsa sõnul on ehitustööde maksumuseks prognoositud täna pea 23,5 miljonit eurot.

Tööde käigus ehitatakse 5 raudbetoonist rajatist – 4 viadukti ja 1 kergliiklustunnel. Kolm viadukti nendest ületavad Rail Baltica raudteetrassi ning üks ületab tulevast 4-realist Viljandi maanteed. Üks Rail Baltica trassi ületavatest viaduktidest on mõeldud kergliiklejatele. Kergliiklustunnel rajatakse Viljandi maantee alla tagamaks kergliiklejatele ohutud liiklemisvõimalused.

Hiljuti avaldatud ehitushanke pakkumuste avamine toimub 2023. aasta suve teises pooles ning lepingu sõlmimiseni jõutakse tänaste plaanide kohaselt käesoleva aasta sügisel. Ehitus algab 2024. aasta esimeses pooles ja lõpeb hiljemalt 2026. aasta esimeses kvartalis.

Ehitustööde tellijaks on Transpordiamet. Tööde ajal teelõike liiklusele ei suleta.