Küsimustele rajatava kiirraudtee kohta vastas online intervjuus Rail Baltic Estonia OÜ juht Indrek Orav. Loe vastuseid!

Indrek Orav asus raudteeühenduse Rail Baltic Eesti valdusettevõtet Rail Baltic Estonia juhtima möödunud aasta 15. oktoobril. Online intervjuus on igaühel võimalik küsida, kuhu on tänaseks raudteeprojektiga jõutud ja kas Rail Baltic jõuab ikka Euroopa Liidu rahastatavate projektide hulka, kuidas lahendatakse kohalike elanike ja omavalitsuste vastuseis raudteetrassi koridori asukoha kohta ja millist kasu võiksid uuest kiirraudteest saada ettevõtted ning Eesti majandus jpm.

Indrek Orav on olnud varem AS Eesti Raudtee juhatuse liige, töötanud Radisson SAS hotelli nõukogu esimehena ja puidutootja Notio Puit juhatuse esimehena. Praegu on ta ka AS Viking Window nõukogu esimees.

FAKTE RAIL BALTICUST:

• Põhja-lõuna suunaline raudtee, mis saab ühenduslüliks Skandinaavia ja Lääne-Euroopa vahel

• Mõeldud nii reisi- kui kaubavedudeks

• Raudtee on kaherööpmeline, rong sõidab Euroopa tavarööpmelaiusel 1435 mm

• Rong kasutab liikumiseks elektrit, mis teeb sellest keskkonnasõbraliku transpordivahendi

• Reisirongi kiirus on kuni 240 km/h

• Peatused Tallinnas Ülemistel ja Pärnus, täiendav võimalus Raplas. Rong sõidab Tallinnast Pärnusse kolmveerand tunniga ning Riiga vähem kui kahe tunniga.

• Kaubarongi kiirus on kuni 120 km/h

• Kogutrassi pikkus ca 700 kilomeetrit, sellest ca 200 Eestis

• Projekti tehakse koostöös Läti ja Leeduga, kaasatud on ka Soome ja Poola

• Eestis läbib trass Harjumaad, Raplamaad ja Pärnumaad

• Tegu on kaasaegse raudteega, mis tekitab vähem müra ja vibratsiooni kui praegused Eesti raudteed

• Raudteele ei tule samatasandilisi ülesõite, mis teeb sellest turvalisema raudtee kui praegused Eesti raudteed

• Valmimisaeg 2022.-2025. aastal. Töö toimub kolmes etapis: planeerimine / projekteerimine ja hanked / ehitus

• Maksumus kokku 3,6 miljardit eurot, Eesti osa ca üks miljard. Eeldatav Euroopa Liidu toetus kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest, täpsem maksumus selgub eelprojekteerimise käigus

Allikas: http://www.logistikauudised.ee/default.aspx?PublicationId=440CEDE2-52C8-41B1-8081-F0D1BD497047&SiteId=C86E12B7-5686-435B-A111-6618930AF799