Riia Sillave
juhatuse esimees
Rail Baltic Estonia

Me, eestlased, oleme alati tahtnud olla Euroopa tasandil otsustaja ja vältida ääremaastumist. Vähemalt samavõrd oluline on meile säilitada kultuur, loodus ja kõik muud mustmiljon väärtust, mis meid riigist rahvaks teeb. Euroopaga kiire raudteeühenduse vajadus on olnud üks läbivaid narratiive kogu iseseisvuse taastanud Eesti ajaloo jooksul. Raudtee koos korralike maanteede ja lennuühendustega liidab meid Euroopaga ja vastupidi, loob teistele eurooplastele ühenduse meiega.

Uhkusega vaatame tagasi saavutatud etappidele – liitumine läänelike organisatsioonidega 1990. aastatel, EL-i ja NATO-liikmelisus 2004. aastal, euro kasutuselevõtt, elektrisüsteemide ühendamine muu Euroopaga jm. Vähemalt sama oluline on Euroopa laiusega raudtee sügavam sümbolväärtus – Eesti ja meie inimeste sujuv ühendus Euroopaga.

Visioon viib edasi

Tänaseks oleme dialoogis omavalitsuste ja kogukondadega paika pannud parima võimaliku raudteetrassi. Läbi analüüsiti 53 erinevat trassialternatiivi. Inseneridel ja keskkonnaspetsialistidel on valminud eelprojekt, mis on aluseks detailsele põhiprojektile ja järgnevale ehitustegevustele. Liitumine Euroopa raudteevõrgustikuga on jõudnud sisuliselt käeulatusse.

Meie, kes me projekti eest vastutame, ei saa Rail Balticast rääkides eirata ühiskonnas käivat kriitilist diskussiooni nii vajadusest kui kasust. Hakkame ju muutma inimeste käitumisharjumusi. Muutused toovad ebakindlust ja seda pole lisaks vaja. Uue raudteega seotud muresid saab adresseerida teineteist kuulates ja konsensust otsides, mida on ka planeerimisprotsessis tehtud ja teeme edaspidi. Meie tahame tõestada, et mugav reisimine saab olema sama loomulik kui nutitelefoni kasutamine (mida Apple’i juht Steve Jobs veel 90ndatel pidas tuleviku nišitooteks).

Mõnede asjade puhul ei piisa samm-sammulisest arengust, vaid tuleb algusest peale mastaapselt mõelda. Rail Baltica saab taristuna hakata toimima vaid kõiki Balti riike hõlmates. Olen uhke kõigi nende visiooniga poliitikute üle, kes on Rail Balticast lähtuvaid võimalusi märganud, väärtustanud ja elluviimise eest seisnud.

Motiveeritud meeskond

Jah, mina ei tea täna täpselt, millised hakkavad olema kaubavood aastal 2030. Kuid ei tea ka need hääled, kelle väitel Rail Baltica end kuidagi ära ei tasu. Analüütikud on arvutanud raudteel liikumise suurusjärguks 10 miljonit tonni kaupa aastas. Olen kohanud ettevõtjaid, kelle hinnangul on see selgelt alahinnatud. Teisalt on huvigruppe, kelle hinnangul taolist mahtu ei saa sel raudteel ealeski olema. Keegi meist ei tea. Tegelik elu näitab.

Küll aga tean kindlalt, et meie meeskond teeb omalt poolt kõik ehitamaks maailma parima raudtee. Rail Baltica projektis töötavad täna motiveeritud oma ala vaieldamatud spetsialistid ning Eesti tipud raudteeinseneeria ja keskkonna valdkonnast. Projekti arendamisel ja ehitamisel saavad võimaluse kaasa lüüa rohked tublid Eesti inimesed ja ettevõtted. Tõuseb siinne raudteealase oskusteabe tase. Ehk meelitab pikaajaline tasuv töö nii mõnegi kõrgelt kvalifitseeritud töökäe Eestisse tagasi.

Kui tahame midagi võimalikuks teha, siis peame uskuma võimatut. Loome üheskoos midagi uut.

* Kolumn avaldati esmakordselt 3. oktoobril 2018 Postimehe vahel ilmunud Rail Baltic Estonia erilehes Järgmine Peatus