Rail Baltica maakonnaplaneeringud jõudsid septembris järgmise olulise etapini enne lõplikke kehtestamisi. Rahandusministeerium korraldas septembris planeeringute järelevalve ja nende koostamise käigus lahendamata jäänud vastuväidete ärakuulamised. Nende eesmärk on leida kokkulepe vastuväite esitanud isikute ja maavalitsuste vahel. Kui ka sel viisil kokkulepet saavutada ei õnnestunud ning pooled on endiselt eriarvamusel, on Rahandusministeeriumi ülesanne esitada iga vastuväite kohta oma seisukoht. Kui maavalitsused täidavad kõik järelevalve käigus esitatud nõuded ja on muu hulgas arvestanud ärakuulamise käigus saavutatud kokkuleppeid või Rahandusministeeriumi seisukohti ning teinud planeeringutes vajalikud muudatused, kiidab riigihalduse minister planeeringud heaks. Planeeringute heakskiitmisele järgneb nende kehtestamine, mis on plaanis teostada Pärnu-, Rapla- ja Harjumaa puhul veel käesoleval aastal.