Pärnu- ja Raplamaa metsades ja põldudel võib märtsini kohata geodeete, kes alustasid tulevase kiirraudtee Rail Balticuga seotud kontrollmõõdistamisi kooskõlastatult majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

“Tööprotsess ei tohiks kohalikke elanikke häirida, kuid töötegijad paluvad siiski mõistvat suhtumist,” märkis kommunikatsioonibüroo OÜ Hamburg ja Partnerid konsultant Annika Vilu.

Rail Balticu suguse suurobjekti projekteerimiseks tuleb teha eeltööd. Kahes naabermaakonnas alanud geodeetiliste mõõdistuste eesmärk on kaardistada vaadeldav piirkond ja valmistada geodeetiline plaan, mis on projekteerimistegevuse üks aluseid.

“Mõõdistustöödega fikseeritakse peale maapealse maa-alune olukord, et projekteerimisel saaks juba valmis ehitatud maa-aluste rajatiste ja kommunikatsioonidega arvestada,” selgitas Vilu. “Põhjalik maastiku ja olemasolevate rajatiste mõõdistus aitab kokku hoida ehitusele kuluvat raha ja säästa keskkonda.”

Rail Balticu geodeetiline uuring toimub kahes etapis, need on aeromõõdistamine lennukilt ja maapealne kontrollmõõdistamine. Saadud andmete põhjal valmib esialgne geodeetiline alusplaan.

Aeromõõdistamisega ei saa kõiki maapealseid objekte tuvastada, seepärast tehakse kontrollmõõdistus maismaal, et kontrollida üle lennupilt, näiteks rajatiste materjalid, õhuliinid, vajadusel uuritakse truupe ja kraavipõhjasid.

Allikas: Pärnu Postimees, 27.12.14