Pärnu linnavalitsus soovib rongipeatusele uue juurdepääsutee rajamise ja kavandatava Rail Balticu jaama tõttu tunnistada kehtetuks Papiniidu 2 ja Veteranide pargi detailplaneeringu, mis pidi elavdama piirkonda ja looma eeldused elamumessi korraldamiseks.

Pärnu linnavolikogu kehtestas 2007. aastal Papiniidu 2 kinnistu ja Veteranide pargi detailplaneeringu suurusega umbes 19 hektarit. Planeering koostati eesmärgiga luua eeldused elamumessi korraldamiseks. Majanduslanguse tõttu jäid elamumessi kava ja eesmärk realiseerimata ning detailplaneeringut ei asutud terviklahendusena ellu viima.

2014. aasta alguses toodi rongipeatus Raekülast üle Papiniidu piirkonda ja ehitati välja infrastruktuur. Samal ajal asuti tegelema Rail Balticu kavandamisega.

Tagamaks nii olemasolevale rongipeatusele kui ka kavandatavale Rail Balticu Pärnu reisijate raudteejaamale juurdepääs, on alustatud teeprojekti “Pärnu raudteejaama juurdepääsutee rajamise tööprojekt” ümberkavandamisega.

Teeprojekt kavandati algul Pärnu Papiniidu kinnistu ja Veteranide pargi detailplaneeringuga plaanitud tee asukohale, kuid Rail Balticu Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu koostamise käigus on selgunud, et olemasoleva raudtee kõrvale kavandatavad raudteed ja muldkeha jätavad esialgse planeeringuga määratud tee asukoha enda alla. Seetõttu ei ole investeering pikaajaliselt otstarbekas.

Detailplaneering on vaja kehtetuks tunnistada, et võiks alustada kavandatava Rail Balticu Pärnu reisijate raudteejaamale juurdepääsutee ehitusega.

Allikas: Pärnu Postimees, 03.09.2015