Täna vaatavad Põhja-Pärnumaal oma silmaga üle tulevase kiirraudtee Rail Balticu keerulisemad kohad maavalitsuse töötajad eesotsas maavanemaga ja projektiga seotud ametkondade esindjad, et tulla rahva ette tee-eelistuse selgitusi jagama.

Rail Balticu raudtee asukoha määramiseks koostatava maakonnaplaneeringu Põhja-Pärnumaa avalikud arutelud toimuvad tuleval kolmapäeval Suigu seltsimajas ja Kaisma rahvamajas.

Pärnumaal on raudtee asukoht veel lahtine ja otsustada tuleb, kas selleks jääb konsultandi ettepanekul ja valitsuses kinnituse saanud 5C või omavalitsuste soovitud 5D, mis kahjustab vähem kohalikku loodus- ja elukeskkonda.

Are vallas andis üle 140 inimese allkirja pöördumisele, millega Murru, Võlla ja Suigu küla elanikud heitsid Rail Balticu arendajatele ette läbipaistmatut planeerimisprotsessi.

Allikas: Pärnu Postimees, 5.06.2015