Rail Baltica ehitamine jõudis Eestis täna uue tähiseni, kui ühispakkujatega AS TREV-2 Grupp ja AllSpark OÜ sõlmiti leping rahvusvahelise raudtee Eesti põhitrassi esimese lõigu ehitamiseks.

„Tänane päev läheb kahtlemata Rail Baltica ajalukku kirja kui üks olulisemaid, sest täna antud allkirjadega oleme viimaks jõudnud punkti, mis tähistab raudtee põhitrassi ehitamisega alustamist. Lisaks oleme tänaseks kuulutanud välja ka juba ülejäänud põhitrassi ehitushanked Harjumaa osas,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Rail Baltica Eesti juhi sõnul on see põhitrassi ehitamise kontekstis küll veel pika teekonna algus, kuid juba lepinguteni jõudvate ning möödunud aasta lõpus välja kuulutatud järgmiste ehitushangete realiseerumisel saab ehitusega alustada rohkem kui kolmandikul Rail Baltica Eesti trassist.

Põhitrassi esimest lõiku ehitama hakkava AS-i TREV-2 Grupp juhatuse esimehe Sven Pertensi sõnul on
Rail Baltica ehitus Eesti taristuehituse ettevõtete vaates kahtlemata ülioluline.

„Rail Baltic Estonia saab lähiaastatel olema Eesti taristuehituse valdkonna peamiseks kliendiks, asendades sellel positsioonil varasemalt olnud Transpordiameti. AS TREV-2 Grupp on viimastel aastatel nii Harju- kui Raplamaal juba ehitanud päris mitmeid Rail Baltica rajatisi. Ettevõtte juhina on mul väga hea meel, et just AS TREV-2 Grupp sõlmib Eestis esimese RB põhitrassi ehituse lepingu ja usume ühtlasi, et see ei jää ainukeseks,“ rääkis Pertens.

Ülemiste jaama ida küljest algav ehituslõik on 4,8 km pikk ning kulgeb kuni Lagedi tee ristumiseni Soodevahes Rae vallas. Ehituslõiku jääb ka osaline Ülemiste jaama seisupargi muldkeha ehitus, samuti tuleb osaliselt ehitada perspektiivse sõiduautode pealelaadimisjaama raudteeosa muldkeha.

Rajatava põhitrassi muldkeha laius on antud lõigus 14 kuni 20 meetrit ning ehitustöödega alustatakse käesoleva aasta kevadel. Koos raudtee muldkehaga rajatakse ka vajalik drenaaž, kaablikanalisatsioonid, maaparandussüsteemid, tugimüürid ja teostatakse erinevate tehnovõrkude ümbertõstmised, samuti tuleb raudteemuldesse antud lõigul ehitada ka üks truup millega tagatakse läbipääs väikeloomadele.

Lepingu maksumuseks on 34 176 386 eurot, mida finantseeritakse 85% ulatuses Euroopa ühendamise rahastust. Ehitustöödega alustatakse käesoleva aasta kevadel ning ehitustööd peaksid lepingu järgi antud lõigus lõppema 2027. aasta keskpaigaks.