Tehnilise Järelevalve Ameti tellimusel hakkab Rail Balticu raudteega kaasnevaid mõjusid analüüsima advokaadibüroo Sorainen AS koos rakendusuuringute keskusega CentAR.

Möödunud nädalal sõlmitud lepingu kohaselt hakkavad lepingupartnerid koostama analüüsi, et hinnata trassiäärsetele maa- ja majaomanikele võimalike negatiivsete mõjude korvamise õiguslikke võimalusi. Analüüs hõlmab Eesti kehtiva õiguse piisavust ja rakendamiskogemust nii maade omandamisel kui kaudsete mõjude korvamisel. Lisaks peab uuring andma ülevaate teiste riikide analoogsete projektide praktikast.

Projektijuht Miiko Perise kinnitusel on selline süsteemne õiguslik analüüs vajalik arvestades Rail Balticu projekti mastaapi. „Sellise uuringu läbiviimise vajadus koorus välja Rail Baltic projekti avalike arutelude käigus. Suhtume inimeste ja huvigruppide põhjendatud signaalidesse tõsiselt ning seetõttu on meil väga hea meel, et selline uuring käima on lükatud,“ sõnas Peris.

Analüüsi lõppedes esitatakse kokkuvõttev hinnang Rail Balticu rajamisega seotud mõjutuste ning nende kompenseerimise vajalikkuse ja ulatuse kohta. Analüüs peaks eeldatavalt valmima 2015. aasta juulis.

Analüüsi läbiviimist toetab Euroopa Liit TEN-T projektist nr 2007-EE-27010-S „Euroopa standardrööpmelaiusega liini Rail Baltic Eesti raudteelõiku käsitlevad uuringud”.