RB Rail AS on välja kuulutanud kaks avalikku hankekonkurssi – “Rail Baltica raudteeprojekti kohalike mineraalsete materjalide kasutuse kvaliteedihinnangu uuring” ning “Rail Baltica taristu hooldushoonete tehniline uuring ja projekteerimisettepanekud”.

Kohalike mineraalmaterjalide kvaliteedihinnangu eesmärgiks on tuvastada ja hinnata kohalike piirkondade agregaate. Samuti pakkuda tehniliselt ja rahaliselt teostatavaid lahendusi, et kasutada Rail Baltica raudteetrassi ehitamisel võimalikult palju kohalikke muldi ja mineraalseid materjale. Pakkumuse võitja kolm peamist ülesannet Lätis ja Leedus on järgnevad:

  • Hinnata kohalike agregaatide omaduste vastavust Rail Baltica projekteerimisjuhistele ning teostada laboriteenuste turu-uuring Lätis ja Leedus.
  • Arvutada igale muldkeha kvaliteediklassile vajalik aluskihi paksus ning pakkuda välja võimalikke tehnilisi lahendusi, kuidas parandada madalaima kvaliteediklassiga muldasid.
  • Kirjeldada ballasti aluskihi ja eeltöödeldud mullakihtide rajamiseks teostatavaid tehnilisi lahendusi, mis sisaldavad ebasoodsamate mehaaniliste ja füüsikaliste omadustega kohalikke agregaate.

Hankepakkumuste esitamise tähtaeg on 23. oktoober, 2018.

Hanke “Rail Baltica taristu hooldushoonete tehniline uuring ja projekteerimisettepanekud” eesmärgiks on luua pinnas edasisteks tegevusteks ning asjakohasteks taristu hooldamise põhimõteteks, pakkudes standardseid lahendusi kogu Baltikumis. Uuring koosneb kolmest etapist:

  • Olemasolevate uuringute analüüs, et määratleda Rail Baltica taristu hooldushoonete funktsionaalsed ja tehnilised nõuded ning teha vastavalt leidudele ettepanekud sobivate asukohtade osas.
  • Mitme-kriteeriumi hindamine, et analüüsida valitud lahenduste mõju Rail Baltica projektile, keskkonnale ja ühiskonnale, samuti tuua välja pakutud lahenduste kuluarvestus.
  • Kahe parima võimaluse tuvastamine ja projekteerimisettepanekud koos strateegilise plaaniga, kus on sõnastatud olulised sammud ja vaheetapid plaani teostamiseks. Ühtlasi peavad strateegilised plaanid määratlema rajatised, seadmed, veeremi ning inimressursid, mis on vajalikud elektriraudtee taristu hooldamiseks.

Hankepakkumuste esitamise tähtaeg on 31. oktoober, 2018. 

Täiendav info hangete kohta on kättesaadav aadressil:  http://www.railbaltica.org/tenders/

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-hangete süsteemi kaudu:

  1. Rail Baltica taristu hooldushoonete tehniline uuring ja projekteerimisettepanekud: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13573
  2. Rail Baltica raudteeprojekti kohalike mineraalsete materjalide kasutuse kvaliteedihinnangu uuring: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13580