Rail Baltic Estonia vastutab raudteeühenduse ehitamise eest ning täna püsime ehitamise tempos, et 2030. aastaks ühendus valmiks. Nii ehitus kui kõik vajalikud ettevalmistustööd alates hangetest kuni maade omandamiseni käivad. 

Selle aasta lõpuks on poolel Eesti trassil kas ehitus käimas või kohe algamas

Tänase seisuga on ehituslepingutega kaetud 22 km põhitrassi, kus osaliselt ka ehitus juba käimas, 52 km osas on ehitushanked lõppjärgus ja avaldamisel veel täiendavad ca 30 km hankeid. 2024. aasta lõpuks on ligi pool Eesti trassist kaetud ehituslepingutega ning 72 km ulatuses ehitustööd alanud. 

Lisaks on ehituses Rail Baltica rahvusvaheline terminal Ülemistel ning rajatud või rajamisel pea 30 ökodukti, silda, ülepääsu. Riigikontroll ei ole kahjuks tundnud erilist huvi selle vastu, kuidas käib tegelikult sisuline töö raudtee ehitamisega, mistõttu on ka riigielu auditeeriva institutsiooni arusaamine raudtee arendamisest, selle tehnilistest aspektidest, opereerimise ettevalmistamisest ja muudest asjaoludest pealiskaudne. Seda teadmistevajakut oleme alati valmis aitama Riigikontrolli kollektiivil ületada.

Riigikontrolli maksumuse arvutuste alus ei ole korrektne

Eesti osa maksumuses oleme lähtunud Rail Baltic Estonias kinnitatud eelarvest – ca 3,1 miljardit eurot aastani 2030, mil ühendus on põhifunktsioonides kasutamisvalmis. Juhtisime Riigikontrolli tähelepanu korduvalt, et nende andmed ja maksumuse võrdlusbaas on vananenud ning kogumaksumuseks tuleks võtta RB Estonia kinnitatud ja kehtiv eelarve. Täna kehtivast eelarvest ja selle muutusest oleme avatult kogu perioodi vältel teavitanud Euroopa Komisjoni, valitsust, riigikogu, ministeeriume ning avalikkust, seega ei saa see tulla üllatuseks ka Riigikontrollile. 

Samuti keskendub Riigikontroll oma aruandes kitsalt projekti kuludele ega kajastata projektiga kaasnevat otsest ega sotsiaalmajanduslikku kasu ühiskonnale tervikuna ega projekti tähenduse ja tähtsuse kasvu laiemat muutust (julgeoleku mõõde, töökohtade loome, välisinvesteeringute atraktiivsuse tõstmine jne).  Samuti on Rail Baltica projektil oluline mõju ka tööhõivele. Enamik neist töökohtadest tekib ehitussektoris ja transpordis.

Eesti lõigul oleme optimeerimisega tegelenud pidevalt

Võrreldes 2017. aastal koostatud maksumuse hinnanguga (1,8 miljardit eurot) on kasv lõviosas tulnud inflatsioonist pea 40% ulatuses ning projekti täpsustamisega seonduvalt ca 30%. Viimane on seotud täiendavate ühenduste ja objektide rajamisega, näiteks on lisandunud kokku kümneid ökodukte, looma- ja jalakäijate tunneleid, samuti lisandunud Pärnu ja Soodevahe kaubajaam. Eesti lõigul oleme optimeerimisülesandega pidevalt tegelenud. 

Hetkel on suund 2030. aastaks rajada ühendus, mis ei tee järeleandmisi ohutuses ega kiiruses, kuid lähtub üheteelisest lahendusest ning algsest tagasihoidlikemast terminali ja kohalike peatuste lahendustest. Viimased ehitushangete tulemused näitavad, et hinnakasv on peatunud ja püsime enda seatud eelarve raames või koguni allpool kontrolleelarvet. 

Lähtuvalt valitsuse  04.01.2024 otsusele toimub Rail Balticu rajamine Eestis etapiviisiliselt selliselt, et 2030. aastal oleks rajatud kogu Eestit läbiv Rail Baltica raudteeühendus, mis võimaldab kahesuunalist liiklust ühel rööpapaaril (lastes samasuunalise liikluse puhul kiirematel rongidel aeglasematest mööduda rajatavate kõrvalteede abil). Lisaks on kavandatud esimeses etapis Ülemiste ja Pärnu rahvusvaheliste reisiterminalide rajamine täismahus aga okönoomsemalt ning kõik 12 kohalikku peatust minimaalse juurdepääsupaketina. 

Tänase seisuga on projekt koos riigipoolse panusega saanud 730 miljonit eurot ning hetkel on veel EL CEF rahastamisvoor käimas, kust peaks tulema lisa. Rahastuse eelduseks on tagada ehituse piisav tempo, mis täna Eesti trassiosal on piisavalt kiire. Tänase seisuga on ehituslepingutega kaetud 22 km põhitrassi, 52 km osas on ehitushanked lõppjärgus ja avaldamisel veel täiendavad ca 30 km hankeid. Lisaks on ehituses Rail Baltica rahvusvaheline terminal Ülemistel ning rajatud või rajamisel pea 30 ökodukti, silda, ülepääsu.

Rail Baltic Estonia poolt edastatud kommentaar Riigikontrolli ülevaate juurde on leitav SIIT.