Osades trassilõikudes (10A, 10B ja 7D) on tulenevalt alusuuringute infost korrigeeritud koridori asukohti. Täpsustatud on Nabala piirkonda läbivate lõikude 10A ja 10B asukohti ja Raplamaal asuva 7D asukohta. Täpsustatud kaardimaterjal on leitav materjalide alajaotusest siin.

Rail Balticu alternatiivsete trassikoridoride võrdluse tulemused selguvad täiendavate variantide lisandumise tõttu eeldatavalt märtsi lõpuks.