Jaanuari lõpus kogunenud kolme Balti riigi esindajad kinnitasid, et Rail Baltica projekt on ajakavas ning põhitrass valmib 2026. aastaks.

Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave sõnul hakatakse Eestis ehitama esimest maanteeviadukti juba sel aastal. „Oleme maanteeametiga koostöös esimese ehitushanke välja kuulutanud, mille kohaselt soovime töödega alustada juba selle aasta sees,” ütles Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave.
„Esimeseks objektiks on Rail Baltica põhitrassi ületav maanteviadukt Tallinna lähedal, Saustinõmmel.“

„Eelmisel aastal liikusime Rail Baltica ettevalmistustega plaanipäraselt edasi. Esialgsest projekteerimisfaasist oleme jõudnud trassi tehniliste lahendusteni ning sel aastal alustame lisaks esimese viadukti ehitamisele juba ka Ülemiste reisijaterminali ning Pärnu ja Muuga kaubasadama projekteerimisega,“ märkis Sillave.

Ühisettevõtte RB Rail ajutine tegevjuht ja juhatuse esimees Ignas Degutis kinnitas kolme riigi kohtumisel, et koostöö riikide ja ühisettevõtte vahel on hea ning ettevalmistused plaanipärased. “Ehitustööd põhitrassil algavad lähiaastatel kõikides riikides. Alustame pealiinil pealisehitusega. Alates 2021.-2022. aastast teeme algust signalisatsiooni ning elektrifitseerimise projekteerimis- ja ehitustöödega,” rääkis Degutis. „Plaani kohaselt peaks reisi- ja kaubarongide liiklus algama 2026.“

Sel aastal on ühisettevõtte ja projekti elluviivate asutuste põhirõhk üksikasjaliku tehnilise projekteerimistöö õigeaegsel alustamisel. Tegemist on olulise eeltingimusega projekti edasiseks arenguks ning see võimaldab taotleda ka järgmise etapi rahastamist, et alustada ehitustöid raudtee põhiliinil 2021. aastal.

2019. aastal on RB Rail AS eesmärkideks süvendada koostööd Soome ja Poolaga, tagada projekti jätkusuutlik rahastamine alates 2023. aastast ja võimaldada kohaliku infrastruktuuri arendamist Baltikumis.