Ehitatud keskkonna ruumilise planeerimise tööriist e-ehituse 3D kaksik sai uuendused, mis võimaldavad jalutada virtuaalselt Eesti digitaalses kaksikus ning tutvuda ka alles plaanitavate hoonetega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium arendab e-ehituse platvormi, mis toob kokku ehitatud keskkonnaga seotud andmed ja teenused. Selle oluliseks osaks on 3D kaksik, mille viimased uuendused võimaldavad senisest oluliselt detailsemalt tutvuda nii olemasolevate kui ka planeeritud ehitistega.

„Elukeskkonna planeerimisel on ruumiandmed aluseks paremate otsuste tegemisele ning nende visualiseerimist ei tohi alahinnata. 3D kaksik on selleks oluline abiline, mis toob ühte vaatesse kokku erinevat tüüpi ruumiandmed, annab neile konteksti ja teeb need seeläbi meie kõigi jaoks paremini arusaadavaks,” ütles MKMi ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo.

3D kaksik visualiseerib Maa-ameti ülelendude ja ehitisregistri andmeid nii kavandatud, püstitamisel, olemasolevatest kui ka lammutamisel hoonetest. Andmeid uuendatakse igapäevaselt, et tagada võimalikult värske ülevaade muutustest meie ehitatud keskkonnas. Uuendustega lisandus ka detailplaneeringute ja 3D hoonestusalade kuvamine üleriigilisest planeeringute andmekogust (PLANK), mis annab veelgi pikema perspektiivi tulevikku.

Oluliselt on paranenud ehitise infomudelite (BIM) üleslaadimine ja jagamine, mis võimaldab detailseid 3D mudeleid vaadelda ja võrrelda koos teiste andmekihtidega. Seal hulgas erinevate piirangute ja aladega, mis on seotud muinsuskaitse, keskkonna ja tehnovöönditega. Alates juunist on nende kihtide hulgas näiteks pinnase radoonirisk, mis tugineb Eesti Geoloogiateenistuse poolt kogutud andmetele. 

Näiteid erinevatest BIM-mudelitest 3D kaksikus:

Rail Baltica Ülemiste reisiterminal

MKMi digitaalehituse valdkonnajuht Jaan Saar tõi oluliste uuenduste seas välja võimaluse 3D kaksikus jalakäijana ringi liikuda. „Kolmemõõtmelisi kaarte kuvatakse reeglina alati linnulennult, kuid päris elus vaatame ümbritsevat maailma 99 protsenti ajast maapinna kõrguselt. Nüüd saame ka Eesti digitaalses 3D kaksikus maapinna kõrgusel liikuda, nagu on paljud harjunud tegema arvutimängudes,” lausus Saar.

Lisaks on nüüd võimalik kuvada riigi poolt pakutud andmete kõrval ka erinevate partnerite andmekihte. Esimese partnerina võimaldab 3Di vaadata nii Tallinna kui ka Hiiumaa detailseid ortofotosid. Projekteerijate ja arhitektide jaoks on täiendatud ka võimalusi andmete allalaadimiseks ning lisandunud on hoone pindade arvutamise tööriist.

3D kaksiku arendustööd tegi AS Datel ning see valmis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maa-ameti, Rahandusministeeriumi ja Eesti Geoloogiateenistuse koostöös. Projekti on rahastatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Vaata lisaks: 3D kaksikut tutvustav video.