Tallinn ja Helsingi uurivad omavahelise raudteetunneli rajamise võimalikkust. 90-kilomeetrises merealuses rajatises sõitval rongil kuluks ühest linnast teise jõudmiseks ligikaudu pool tundi.

Olgugi et tasuvusuuring valmib lõplikult alles 2018. aasta alguses, on esimesed uuringud juba valmis. Soome Geoloogia Uurimiskeskus (GTK) on teinud seismoakustilise uuringu võimaliku raudteetunneli trassi kaardistamiseks. Tulemused on paljulubavad ja kinnitavad varasemaid Eesti Geoloogiakeskuse uuringuid.

Seismoakustiliste uuringute käigus saadi ülevaade merepõhja geoloogilisest ehitusest teekonnal Soomest Eestisse. Kasutatud meetod ei võimaldanud küll selgitada välja täpset olukorda seoses settekivimite ja setete lasuvusega Tallinna lahe madala veega osas, kuid sellele küsimusele peaksid vastuse andma edasised rannikul, saartel ja madalikel tehtavad puurtööd. Uuringu tulemusel saadud teadmisi kasutatakse FinEst Linki projektis, kus analüüsitakse raudteetunneli rajamise võimalikkust.

Tasuvusuuringuga selgitatakse tunneli tehnilist ja majanduslikku teostatavust, majanduslikku tasuvust ja laiemat mõju. Püsiühenduse tasuvusuuringu ja tehnilise lahenduse analüüsi nõustajad on selgunud: uuringut asub teostama konsortsium koosseisus Ramboll Finland, Sito, Strafica, Urban Research TA, Pöyry Finland ning Skepast ja Puhkim. Konsortsium uurib, kas raudteetunneli rajamine on põhjendatud või peaks ka pikemas plaanis keskenduma laevaliiklusele ning Tallinna ja Helsingi sadamate arendamisele.

Tehnilise teostatavuse kontseptsiooni ja majandusliku hinnangu uuringu teeb konsortsium koosseisus Sweco, WSP, Hendrikson ja Ko ning Šveitsi Amberg Engineering, kes on olnud seotud ka Gotthardi ja Brenneri tunnelite projekteerimistega.

Tunneli rajamise tasuvusuuringud saavad teoks tänu Interreg Kesk-Läänemere programmi rahastusele. Kaheaastase FinEst Linki projekti kogueelarve on 1,3 miljonit eurot. Projekti peapartner on Helsingi Uusimaa Liit ja ülejäänud partnerid on Helsingi linn, Soome Transpordiagentuur, Tallinna linn, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Harju Maavalitsus.

Uuringutulemused on koondatud ingliskeelsesse aruandesse aadressil www.finestlink.fi.