Kui 2021. aastal alustati Eestis Rail Baltica projektis kuue raudteeristumise ehitusega ning tehti ettevalmistusi terminalide rajamiseks, siis tänavu läheb ehitusse 10 raudteega ristuvat rajatist. Rail Balticaga seotud koguinvesteering alanud aastal ulatub ligi 70 miljoni euroni.

Möödunud aastal sai Rail Baltica projektis ametlikult valmis Saustinõmme maanteeviadukt. Toimus mitmeid liiniristumiste ümberehitamisi. Alustati Tagadi tee ja Künka tee viaduktide ehitamisega, samuti Loone, Urge ja Kalevi ökoduktide ehitamisega. Aasta lõpus sai sõlmitud ehitusleping Assaku viadukti ehitamiseks.


„Ettevalmistused on tehtud, et anda sel aastal täiendavalt ehitusse kümmekond viadukti ja mõned ökoduktid, kuid 2022. aasta kõige olulisemaks väljakutseks saab olema Rail Baltica projekti kõige mahukamate tööde ehitushangete läbi viimine,“ räägib Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets.

Salometsa sõnul plaanib Rail Baltic Estonia alustada sel aastal Rail Baltica põhitrassi kahe ehituslõigu hankega, millest üks asub Harjumaal (Ülemiste-Soodevahe) ja teine Raplamaal (Harju/Rapla maakonna piir kuni Mälivere).

„Mõlemal juhul on tegemist ca 10 km pikkuste lõikudega, kus tuleb rajada raudtee alusehitus ja sellega seotud taristu, sealhulgas sillad, viaduktid, ökoduktid. Tagada tuleb ka keskkonnaleevendusmeetmetega arvestamine ja nende elluviimine füüsilises keskkonnas,“ selgitab Salomets ning rõhutab, et nii põhitrassi kui kohalike peatuste projekteerimisel saab olulisel kohal olema hea koostöö kohalike omavalitsuste ja kogukondadega.

Kohalikud peatused ja jaamahooned projekteeritakse esimeses järjekorras Rapla maakonnas. Kohila, Rapla ja Järvakandi jaamahooned projekteeritakse tüüplahendusena, mida kasutatakse hiljem ka Harju ja Pärnu maakondade peatuste juures.

Käesoleval aastal korraldatakse ka Ülemiste terminali ehitushange ning saavad alguse mahukad olemasoleva raudteetaristu ümberpaigutamise tööd, mis on vajalikud selleks, et teha ruumi Rail Baltica taristule ja terminalihoonet kandvatele jalanditele. „Esimeses ehitusetapis tõstame praeguse trammitee sirgemale trajektoorile, mis võimaldab vabastada ehitusala raudteetööde teostamiseks. Oleme täna kavandanud Ülemiste terminali ehitustööde hankelepingu sõlmimise oktoobriks, aga peame arvestama ka sellega, millal saab kehtestatud ala detailplaneering ning väljastatakse kõik puuduolevad ehitusload,“ lausus Salomets.

Kokku on kavas alanud aastal Rail Baltica projekti investeerida ligi 70 miljonit eurot, millest mahukaima osa moodustab rajatiste (viaduktid, ökoduktid) ehitamine ligi 40 miljoni euro ulatuses.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid.
Rail Baltic Estonia on Rail Baltica raudtee arendaja Eestis ja tulevikus selle raudtee Eesti osa taristu haldaja.