Rail Baltic Estonia ja AS TREF Nord sõlmisid lepingu kahe suure objekti, Rae viadukti ja Vaskjala raudteesilla, rajamiseks. Ehituslepingu maksumus on 7,3 miljonit eurot, objektid valmivad järgmise aasta jooksul. 

Rail Baltic Estonia tehnilise juhi Rašid Pulatovi sõnul on tegemist oluliste objektidega. „Ühe eesmärk on tagada Ülemiste järve ja Vaskjala veehoidla ühendus, teise eesmärgiks säilitada Assaku-Jüri tee ühendus,“ märkis Pulatov. „Ühtlasi on Vaskjala näol tegu esimese raudteesillaga, mis Eestis rajatakse.“

Rae viadukti rajamisega, mis hakkab ületama tulevast Rail Baltica raudteed, säilitatakse ühendus Rae küla ja Jüri aleviku vahel. Viadukt on 81 meetrit pikk ja 15 meetrit lai. Koos viadukti ja tee ümberehitusega rajatakse ka valgustatud kergliiklustee ühe kilomeetri ulatuses. Ehituse ajal liiklust ümber ei suunata ning töövõtja kohus on tagada tee läbitavus kõikidele liiklejatele.

Vaskjala raudteesillal hakkavad sõitma Euroopa rööpmelaiusega rongid üle Ülemiste-Vaskjala kanali, mida mööda juhitakse Vaskjala veehoidlast Ülemiste järve vajadusel täiendavat vett. Vaskjala raudteesilla laiuseks on 35 meetrit ja pikkuseks 53 meetrit.

„Praeguseks on Rail Balticaga ristuvaid rajatisi valminud juba 42 miljoni euro ulatuses. Täna on aktiivses ehituses 6 rajatist maksumusega 24 miljonit eurot, ehituse või lepingu ettevalmistuses on veel kümme rajatist kogumaksumusega 62 miljonit eurot ja hankes üks rajatis maksumusega 1,7 miljonit eurot. See annab juba eesootaval aastal märkimisväärse panuse taristuehituse turule ja majandusele laiemalt,“ selgitas Pulatov.

Kahe objekti ehituslepingu maksumus on 7,3 miljonit eurot ja valmimise tähtaeg järgmise aasta lõpus.  Ehitustöödega alustatakse esimesel võimalusel.

Rae viadukt
Vaskjala sild