29. märtsil kohtusid Tallinnas Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS esindajad Hispaania projekteerimisettevõtte IDOM Consulting, Engineering, Architecture esindajatega, et sõlmida leping Pärnu-Rapla raudteelõigu projekteerimiseks. Tegemist on esimese Rail Baltica põhiliini projekteerimislepingu sõlmimisega.


Lõigu pikkuseks, mis ulatub Rapla maakonnapiirist Tootsini Pärnu maakonnas, on ligikaudu 71 kilomeetrit. Lähtuvalt eelprojekist on lõigule plaanis rajada 13 maantee viadukti, 9 raudtee viadukti, 9 ökodukti ja neli raudtee silda. Sõlmitud lepingu summa ilma käibemaksuta on 6 802 522 eurot.

Järgneva 24 kuu jooksul pakub IDOM koostöös Eesti ettevõtetega OÜ Reaalprojekt ning Skepast & Puhkim OÜ projekteerimisteenuseid raudtee aluskonstruktsiooni, pealisehituse ja sellega seotud tsiviilrajatiste ehitamiseks. Projekteerimisteenus hõlmab kohapealseid uurimusi, toimeväärtuse kujundamist, projekti põhjalikku väljaarendamist ning üksikasjalikku tehnilist projekteerimist. Samuti tagab töövõtja järelevalve ehitustööde täieliku vastuvõtmiseni.

RB Rail AS tegevjuhi Timo Riihimäki sõnul on projekteerimistegevuste alustamine põhiliinil märgilise tähendusega kõigile Rail Baltica projekti kaasatud partneritele. „RB Rail AS on läbi viinud eduka rahvusvahelise hankemenetluse ja oleme valmis alustama projekteerimistöödega,“ ütleb ta.

Rail Baltic Estonia tegevjuht Riia Sillave märgib, et Eesti ehitusturule on antud oluline signaal. Ajagraafik taristuprojekti teostamiseks selgineb ja ressursside ettevalmistamine järgnevaks etapiks võib alata. „Tunnen rõõmu, et sõlmitud lepingu raames on ühendatud põhjalikud kogemused Euroopa raudteetaristuste arendamisest ja Eesti ettevõtte kohalik ekspertiis,” lisab ta.

Tänaseks on algatatud 7 detailse tehnilise projekteerimise hanget 11-st, kattes 57% kogu Rail Baltica raudteetrassi pikkusest. Eestis on tehnilise projekteerimise hanked käimas terve trassi ulatuses (st Eesti-Läti piirist Tallinnani). Lätis ning Leedus on seevastu algatatud kaks detailse projekteerimise hanget neljast.

Insenerifirmal IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. on rohkem kui 20-aastane kogemus tava- ja kiirraudteede projekteerimisel Euroopas ning Ameerika Ühendriikides. Ettevõtte tehniline ekspertiis hõlmab tsiviilehitisi, raudteed, elektrifitseerimist, signaalsüsteeme, veeremit, tegevusplaani koostamist, hooldustöid ja turvalisuse tagamist. IDOM on olnud kaasatud kiirraudtee projektidesse Hispaanias, Poolas ja Rootsis. Kokku töötab ettevõttes 3000 inimest 40 kontoris üle maailma.