14. juunil 2019 sõlmis Rail Baltica ühisettevõte kaks uut projekteerimislepingut kiirraudtee projekteerimiseks Eestis ja Leedus. Mõlemad lepingud allkirjastati tunnustatud Hispaania insenerifirmaga IDOM Consulting, Engineering, Architecture. Eestis viiakse projekteerimist ellu kohaliku partneriga Skepast&Puhkim OÜ.
Rail Baltica projekteerimistöödega alustatakse Eestis lõigul Tallinn-Rapla ja Leedus lõigul Ramygala–Läti/Leedu piir. Kahe lõigu pikkus on kokku 139 km, sellest tulenevalt on projekteerimistööd käimas Rail Baltica põhiliinil 288 km ulatuses.

Tallinn-Rapla lõigu pikkus on Rail Baltica kiirraudtee trassil 48 kilomeetit. Eelprojekti järgi on sellele plaanis rajada kaks suuremat konstruktsiooni – Männiku turbapiirkond, mille kogupikkus on 3,5 kilomeetrit ning Kangru raudteesõlm, mis ületab Tallinn-Rapla-Türi maanteed. Projekteerimisteenuste hind Tallinn-Rapla lõigul on 11,4 miljonit eurot.

Ramygala-Läti/Leedu piiri lõigu pikkuseks Rail Baltica trassil on seevastu 91 kilomeetrit ja sisaldab eelprojekti kohaselt 3 raudteesilda, 14 maanteeviadukti, 20 raudteeviadukti, 4 ökodukti ja Panevežise rahvusvahelist reisijate terminali. Projekteerimisteenuste hind lõigul Ramygala-Läti/Leedu piir on 8 miljonit eurot.

Hange hõlmab projekteerimisteenuseid raudtee aluskonstruktsiooni, pealisehituse ja sellega seotud tsiviilrajatiste ehitamiseks. Samuti  kohapealseid uuringuid, optimaalse projektlahenduse leidmist alternatiivide võrdlemise teel ning üksikasjalikku tehnilist projekteerimist. Nimetatud tööd tuleb teostada 24 kuu jooksul. Ühtlasi tagab töövõtja autorijärelevalve ehitustööde täieliku vastuvõtmiseni.

Projekteerimishanke võitja IDOM viib lepingu osad ellu koostöös kohalike ettevõtetega. Eestis on kohalikuks partneriks Skepast&Puhkim OÜ. Ettevõtte juhatuse liikme Peeter Škepasti sõnul on projekti maht ja komplekssus Eesti mõistes erakordsed ning ajakava ambitsioonikas. “Osalemine arvukas ja rahvusvahelises meeskonnas on meile suur au ning paneb meid kindlasti proovile,” lisab ta.

RB Rail AS Eesti ja Soome esinduse juhi Aivar Jaeski sõnul on Tallinn-Rapla lõigu projekteerimine tulevasel Rail Balticu trassil üks keerulisemaid. „Olen veendunud, et ühendades oma laialdased teadmised Euroopa kiirraudteede projekteerimisest kohapealse ekspertiisiga, täideb hankevõitja ootused nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil,” kinnitab ta.

Tänaseks on Balti riikides algatatud seitse detailse tehnilise projekteerimise hanget 11-st, kattes 57% kogu Rail Baltica raudteetrassi pikkusest. Eestit läbiva Rail Baltica trassi tehnilise projekteerimise hanked on välja kuulutatud terve trassi ulatuses (st Eesti-Läti piirist Tallinnani).