Rail Balticu äriplaani uuendamise käigus saavad juba praegu kaasa rääkida valdkondade erialaliidud, otsides kasu ja võimalusi oma valdkonna ettevõtetele.

Rail Balticu projekti raames rajatakse kaubajaamad Muugale ning Pärnu piirkonda, reisijate terminalid Tallinnasse Ülemiste piirkonda ning Pärnu linna. Vaadates tulevikku, on siin võimalus nii Eesti turismiettevõtjatele kui ka tootmisja logistikasektorile.

Regulaarse ja soodsa transpordiühenduse tõttu suureneb

Eesti majanduse võimalus eksportida oma tööstustoodangut Kesk-Euroopasse. Lisaks vähendab vastassuunaline turistide voog meie turismisektori ettevõtjate sõltuvust Soome ja Vene tarbijatest.

Kiiremini Kesk-Euroopasse.

Raudtee on kiiruse poolest lennutranspordi kõrval alternatiivina teisel kohal ja võimaldab muudest maismaatranspordi liikidest väiksema ajakuluga kaugematesse sihtkohtadesse jõuda. Samas sõltub raudteeliiklus ka vähem ilmastikust.

Tänu raudtee rajamisele tekib kiirem ühendus Riia ja Vilniusega ning sealt edasi.

Peaksime vaatama suuremat pilti, kuna uus ühendus annab peale kauba ja reisijateveo teisigi võimalusi regioonis, kuhu kuuluvad veel Soome, Rootsi ja Venemaa loodepiirkond. Peame oma logistikavaldkonnas avanevaid võimalusi lähiturgudel rohkem reklaamima ning tagama, et loodav raudtee infrastruktuur integreeruks juba olemasolevate maismaa ja mereühendustega siseriiklikult ja niisamuti meie lähinaabritega.

Illar Kaasik

Rail Baltic Estonia nõukogu liige, Investment Agency juhatuse liige

Allikas: Äripäev, 22.05.2015