Rail Balticu seminaril vahetasid kogemusi raudteede planeerimise ja ehituse eksperdid ning Eestis Rail Balticut ettevalmistav meeskond.

Peamised teemad olid seotud raudtee eelprojekti koostamisega, millega esmajärjekorras alustatakse Lõuna-Pärnumaal. Samuti arutati Euroopa keskkonnamõjude hindamisega seonduvaid praktikaid.

Eesti planeerimis- ja pro-jekteerimismeeskonna töökohtumisel osalesid Leedu, Suurbritannia ning Rootsi eksperdid, kellel on pikaajaline kogemus erinevate Euroopa suurte raudteeprojektide läbiviimisel.Eksperdid arutasid ka lahendusi, mida plaanitakse kasutada uuel raudteel.

Projektimeeskonna Eestipoolne tehniline konsultant Mikk Reier selgitas, et ühelt poolt on 1435 millimeetri laiuse raudtee ehitamise kogemus uus, kuna viimati ehitati siinmail suuremahulisi uusi raudteeühendusi 1970ndatel aastatel. Samas on tegemist tavapärase kiire raudteega, mille sarnaseid on nii meie lähinaabruses Skandinaavias kui ka ülejäänud Euroopas palju ehitatud.

“Seetõttu olemegi oma meeskonda kaasanud rahvusvahelised eksperdid, kellel on selliste projektide läbitegemise kogemus juba olemas. Eesti jaoks on projekt uudne eelkõige seetõttu, et raudteed planeerides ja ehitades tuleb arvestada tänapäevasele kiirele raudteele kehtivate ohutusnõuete ja tehniliste standarditega,” lisas Reier.

Töökohtumisel osalesid Reaalprojekti, Hendrikson & Ko ja Kelprojektas4 eksperdid ning koostööpartnerid rahvusvahelisest ettevõttest WSP Sweden, samuti projektiga seotud tehnilise järelevalve ameti ning majandusministeeriumi töötajad.

Allikas: Äripäev, 15.09.2014