Balti riikide kaubanduskodade presidendid saatsid ühise kirja kolme Balti riigi peaministritele, kus avaldasid jõulist toetust Rail Balticu projekti haldavale aktsiaseltsile RB Rail.

Kaubanduskodade presidendid Toomas Luman, Aigars Rostovskis ja Rimantas Sidlauskas leidsid kirjas, et kuigi mitu isikut ja organisatsiooni on püüdnud RB Rail aktsiaseltsi tegevust kahtluse alla seada, on tegemist siiski kolme riigi ühisprojektiga, mis on toonud osapooltele kohustuse täita õigeaegselt kõik kokkulepped ja rakendada Euroopa Liidu rahastust, arvestades piirkonna maine ja arenguga.

Kaubanduskoja juhid rõhutasid peaministritele, et projekt on geograafilise tähtsusega, sest inimeste ja kaupade kiirem liikumine aitab tuua rohkem investeeringuid ja tõstab ekspordimahtu. Kirjas keskenduti Balti riikide ühtsusele ja koostööle, et aidata kaas Rail Balticu valmimisele ning tuua kasu kõigi kolme maa elanikele ja ettevõtetele.

“Kolm Balti kaubanduskoda pakuvad kiiret ja kvaliteetset abi erinevate probleemide lahendamiseks, tagamaks, et “Rail Baltic/Rail Baltica” tõstaks piirkonna konkurentsivõimet ja oleks hea näide üleriikliku projekti kordaminekust Euroopas.”

Delfi