Eesti äriliidrid toetavad suurtest taristuprojektidest peaaegu võrdselt Rail Balticu ning Tallinn-Tartu kiirtee rajamist, näitas KPMG läbiviidud uuring „Majanduse Pulss”.
Küsitletutest 39% toetab Rail Balticu rajamist ning Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist eelistab 38 protsenti.

Toetusprotsendid on püsinud peaaegu muutumatuna võrreldes 2012. aastaga, mil raudteeprojekti toetas 38 ja maateeprojekti 36 protsenti vastanutest.

Tallinn-Helsingi tunneli rajamist pooldab 17 protsenti (2012. aastal 11%) vastanutest ning Tallinn-Peterburi raudteeühenduse parandamist 5 protsenti.

Allikas: Delfi.ee, http://arileht.delfi.ee/news/uudised/uuring-eesti-ariliidrid-toetavad-rail-balticu-ning-tallinna-tartu-kiirtee-rajamist?id=70376699